Ana Sayfa
Kurumsal Değerler
Temel Değerler
Temel Değerler

Temel Değerler

  • Bilimin evrenselliğine inanmak
  • Akademik özgürlüğü desteklemek
  • Yönetişimi hakim kılmak
  • Sürekli iyileştirmeyi benimsemek
  • Etik ilkelere uymak