Politikalar

Politikalar

Üniversitemizdeki misyon ve vizyonumuza bağlı olarak günlük çalışmalarımızda uymamız gereken ilkeler politikalar olarak belirlenmiştir. Üniversitenin politikaları aşağıda listelendiği gibi farklı açılardan belirlenmiştir.

 • Kalite politikası
 • Eğitim ve araştırma politikası
 • İnsan kaynakları politikası
 • Çevre politikası
 • Kurumsal iletişim politikası
 
      a) Üniversitenin Kalite Politikası
 • Kalite uygulamalarıyla ve geliştirdiği yaklaşımlarla öncü olmayı sürdürmektir,
 • Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
 • Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılmasını sağlamak,
 
     b) Üniversitenin İnsan Kaynakları Politikası
 • Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak,
 • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek,
 • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Performans değerleme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkan sağlamak,
 • Performansa dayalı yetkelendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.
 
      c) Üniversitenin Çevre Politikası
 • Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı bireyler yetiştirerek çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek,
 • Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek,
 • Kurumsal hizmet ve faaliyetlerinde sürdürülebilir yeşil kampüsü esas almak,
 
      d) Üniversitenin Kurumsal İletişim Politikası
 • Tanıtım günleri düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek,
 • Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek,
 • Üniversitenin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak.
      e) Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Politikası
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme hizmetleri sunmak.
 • Eğitim ve araştırma süreçlerini paydaşların katılmıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek.
 • Bilim ve sanat çalışmalarını desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri yaratıcı bir araştırma-geliştirme ortamı oluşturmak.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.