Staj İmkanları

Staj öğrencilerin teorik bilgilerini geliştirmek amacıyla uygulama alanlarında yapılan uygulamalı çalışmalardır. Bunun yanında, öğrenciler staj sayesinde kendi alanlarında ve çalışma sektöründe tecrübe kazanırlar. Staj işlemleri ilgili fakültenin bölümlerinde bulunan Staj Komisyonları tarafından düzenlenir. Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin son dönemlerinde stajlarını bitirmeleri gerekmektedir ve bu sistem 3+1 Eğitim Modeli olarak adlandırılmaktadır. Bazı lisans programlarında öğrencilerin stajlarını 5., 6. veya 7. dönemde yapması gerekmektedir. Bazı programlar 7+1 Eğitim Modeli olarak adlandırılan bir dönemlik staj çalışması sunmaktadır. Detaylar ilgili programın bilgi paketinde yer almaktadır.