Sayılarla SAÜ

Kurumsal

Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Esentepe Kampüsü 54050 Serdivan / SAKARYA
Rektör
Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN


Öğrenciler

2012

2013

2014

2015

2016

Güncel*

Toplam Öğrenci Sayısı 64605 72090 79276 86405 91024 81327
                Önlisans 22200 24044 26485 28846 30793 27554
                Lisans 35172 38381 41310 44329 45808 43358
                Yüksek Lisans 5885 8134 9822 11379 12507 8613
                Doktora 1348 1531 1659 1851 1916 1802
                Yabancı Uyruklu 961 1474 2082 3344 3272 3117
Kız/Erkek Oranı (%) 42/58 42/58 42/58 42/58 40/60 40/60
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı 18849 19927 21099 23104 21466 19987
                Önlisans 6827 6834 7415 8679 8740 4401
                Lisans 9199 9894 10609 11320 10446 12607
                Yüksek Lisans 2560 2912 2802 2786 2093 2676
                Doktora 263 287 273 319 187 303
                Yabancı Uyruklu 581 649 853 1542 608 541
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı 11460 11021 11917 12568 13028 10277
                Önlisans 4941 4139 4054 4125 4569 2793
                Lisans 5659 6120 6753 7251 7358 6538
                Yüksek Lisans 768 678 1013 1070 962 874
                Doktora 92 84 97 122 139 72
                Yabancı Uyruklu 37 47 67 93 171 176
Lisans Mezuniyet Oranı 0.79 0.78 0.78
Yuksek Lisans Mezuniyet Oranı 0.55 0.76 0.43 0.43

Personel

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 719 906 961 989 957 988
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 1693 1848 1931 1998 1916 1978
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı 45 50 51 53 60 53
Toplam İdari Personel Sayısı 650 664 697 746 727 733

Akademik Birimler

Enstitü Sayısı 3 3 4 4 6 6
Fakülte Sayısı 12 13 13 15 18 18
Yüksekokul Sayısı 2 2 4 5 3 3
Meslek Yüksekokul Sayısı 13 13 14 14 15 15
Toplam Program Sayısı 522 549 549 576 647 648
               Önlisans 161 173 173 176 207 191
               Lisans 126 136 136 140 157 180
               Lisansüstü 155 159 159 175 189 183
               Doktora 80 81 81 85 94 94
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı 13 13 13 13 36 36

Kaynaklar

Toplam Fiziki Alanlar (m2) 183.098 189.140 199.409 204.946 215.288 215.288
Araştırma Alanları (Lab. vb.) 19.878 20.466 21.369 23.175 23.175 23.175
Eğitim Alanları (Derslik vb) 71.098 75.448 77.457 81.475 87.612 87.612
Sosyal Alanlar 29.767 32.388 32.677 33.255 33.255 33.255
İdari Alanlar 60.077 63.513 65.580 69.715 73.815 73.815
Toplam Kitap Sayısı 2.248.130 4.401.948 5.645.583 5.762.121 6.264.534 6.417.503
Toplam Bütçe 157.650.000 198.992.000 218.823.000 237.448.000 299.815.000 316.004.000

Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri

SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 373 448 595 634 682 557
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı 2.172 2.690 3974 4849 6285 7153
Üniversitenin Türkiye Sıralamasındaki Yeri 70 57 54 34 30
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri 1.470 1.416 1.442 1.364
URAP Alan Bazında Türkiye Sıralaması 15
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı 4 7 9 26 14
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 45 21 25
Teknopark Sıralaması 34 17 18

Kalite ve Akreditasyon

Akredite Olan Program Sayısı 15 15 13 13 39 40
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı 20 20
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü X
Bologna DS ve ECTS X
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) X
EUA Dış Değerlendirme X
Kalite Yönetim Belgeleri (TSE-EN-ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) X
*
**