Ana Sayfa
Yönetim
Genel Sekreterlik
Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR KAHRAMAN

İletişim Bilgileri :

Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR KAHRAMAN

GENEL SEKRETER

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansın ardından 2013 yılında doktorasını tamamladı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Kahraman, Fakülte Yönetim kurulu üyeliği ve Makine mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı Görevlerini sürdürmekte idi.

Yaşar Kahraman evli ve 3 çocuk babasıdır

GENEL SEKRETER YARDIMCISI HİLMİ YANMAZ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerinin yürütülmesinde, idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
SAÜ Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterinden aldığı talimatlar doğrultusunda ilgili mevzuat uyarınca. Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek,  denetlemek,
 
Üniversitenin bürokratik ve idari hizmetleri ile ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
 
Rektörlüğe gelen Genel Sekreter, Rektör ve Rektör Yardımcıları tarafından imzalanacak yazıları parafe etmek 
 
Kurum Dışından gelen evrakı ilgili birimlere havale etmek,
 
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici / yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak 
 
Gelen tüm yazıları teslim almak, kaydetmek, yöneticisine iletmek gerektiğinde ilgili yerlere sevk etmek ve cevabi yazı yazmak, dosyalama arşivleme işlemlerini yürütmek
 
Yöneticinin imzalaması, parafe etmesi gereken dosyaları kendisine sunmak ve imza takibi yapmak,
GENEL SEKRETER YARDIMCISI HAKAN SAĞLAM

İletişim Bilgileri :

GENEL SEKRETER YARDIMCISI HAKAN SAĞLAM

GENEL SEKRETER YARDIMCISI