Sayılarla SAÜ

Kurumsal

Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Rektör
Prof. Dr. FATİH SAVAŞAN


Öğrenciler

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Güncel*

Toplam Öğrenci Sayısı 72090 79276 86405 91024 94375 49955 53124
                Önlisans 24044 26485 28846 30793 31400 4544 5171
                Lisans 38381 41310 44329 45808 51514 38286 41507
                Yüksek Lisans 8134 9822 11379 12507 9543 5465 4866
                Doktora 1531 1659 1851 1916 1918 1660 1580
                Yabancı Uyruklu 1474 2082 3344 3272 3362 2587 3017
Kız/Erkek Oranı (%) 42/58 42/58 42/58 40/60 40/60 46/54 48/52
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı 19927 21099 23104 21466 20225 14609 11420
                Önlisans 6834 7415 8679 8740 4304 1420 1282
                Lisans 9894 10609 11320 10446 13057 11198 8332
                Yüksek Lisans 2912 2802 2786 2093 2571 1775 1642
                Doktora 287 273 319 187 293 216 164
                Yabancı Uyruklu 649 853 1542 608 519 567 642
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı 11021 11917 12568 13028 12951 10660 42
                Önlisans 4139 4054 4125 4569 3666 2620 12
                Lisans 6120 6753 7251 7358 8064 6375 4
                Yüksek Lisans 678 1013 1070 962 1116 1536 13
                Doktora 84 97 122 139 105 129 13
                Yabancı Uyruklu 47 67 93 171 274 316 7
Lisans Mezuniyet Oranı 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78
Yuksek Lisans Mezuniyet Oranı 0.55 0.76 0.43 0.43 0.43 0.43

Personel

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 906 961 989 957 986 820 805
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 1848 1931 1998 1916 1974 1506 1501
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı 50 51 53 60 62 53 58
Toplam İdari Personel Sayısı 664 697 746 727 732 320 317

Akademik Birimler

Enstitü Sayısı 3 4 4 6 6 6 6
Fakülte Sayısı 13 13 15 18 18 18 13
Yüksekokul Sayısı 2 4 5 3 3 2 2
Meslek Yüksekokul Sayısı 13 14 14 15 15 2 2
Toplam Program Sayısı 549 549 576 647 731 446 438
               Önlisans 173 173 176 207 216 24 26
               Lisans 136 136 140 157 211 164 161
               Lisansüstü 159 159 175 189 200 170 165
               Doktora 81 81 85 94 104 90 89
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı 13 13 13 36 36 36 36

Kaynaklar

Toplam Fiziki Alanlar (m2) 257.848 267.350 271.350 291.219 296.284 231.600
Araştırma Alanları (Lab. vb.) 23.778 25.280 25.880 30.880 32.080 21.580
Eğitim Alanları (Derslik vb) 40.595 43.495 44.595 50.595 52.160 32.160
Sosyal Alanlar 63.774 64.574 64.824 66.924 67.524 63.524
İdari Alanlar 70.016 72.516 73.816 77.616 78.316 57.316
Diğer Alanlar 59.685 61.485 62.235 65.204 66.204 57.020
Toplam Kitap Sayısı 4.401.948 5.645.583 5.762.121 6.264.534 6.417.503 6.417.503 6.417.503
Toplam Bütçe 198.992.000 218.823.000 237.448.000 299.815.000 316.004.000 316.004.000 316.004.000

Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri

SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 448 595 634 805 694 704 682
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı 3922 4631 5493 6604 7551 8523 9805
Üniversitenin Türkiye Sıralamasındaki Yeri 57 54 34 30 30 29 34
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri 1.416 1.364 1.364 1.369 1.365 1.432
URAP Alan Bazında Türkiye Sıralaması 15
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı 7 9 26 14 23 27 19
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 45 21 25 25 21
Teknopark Sıralaması 34 17 18 15

Kalite ve Akreditasyon

Akredite Olan Program Sayısı 15 13 13 39 40 35 35
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı 20 20 20 20
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü X
Bologna DS ve ECTS X
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) X X
EUA Dış Değerlendirme X
Kalite Yönetim Belgeleri (TSE-EN-ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) X
*
**