Sayılarla SAÜ

Kurumsal

Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu
1970
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi
1971
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi
1982
Sakarya Üniversitesi
1992
Esentepe Kampüsü 54050 Serdivan / SAKARYA
Rektör
Prof. Dr. FATİH SAVAŞAN


Öğrenciler

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Güncel*

Toplam Öğrenci Sayısı 72090 79276 86405 91024 94375 49955 53405
                Önlisans 24044 26485 28846 30793 31400 4544 5243
                Lisans 38381 41310 44329 45808 51514 38286 41548
                Yüksek Lisans 8134 9822 11379 12507 9543 5465 5010
                Doktora 1531 1659 1851 1916 1918 1660 1604
                Yabancı Uyruklu 1474 2082 3344 3272 3362 2587 2971
Kız/Erkek Oranı (%) 42/58 42/58 42/58 40/60 40/60 46/54 48/52
Toplam Yeni Gelen Öğrenci Sayısı 19927 21099 23104 21466 20225 14609 11344
                Önlisans 6834 7415 8679 8740 4304 1420 1280
                Lisans 9894 10609 11320 10446 13057 11198 8261
                Yüksek Lisans 2912 2802 2786 2093 2571 1775 1639
                Doktora 287 273 319 187 293 216 164
                Yabancı Uyruklu 649 853 1542 608 519 567 594
Toplam Mezun Öğrenci Sayısı 11021 11917 12568 13028 12951 10660 19
                Önlisans 4139 4054 4125 4569 3666 2620 11
                Lisans 6120 6753 7251 7358 8064 6375 2
                Yüksek Lisans 678 1013 1070 962 1116 1536 5
                Doktora 84 97 122 139 105 129 1
                Yabancı Uyruklu 47 67 93 171 274 316 1
Lisans Mezuniyet Oranı 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78
Yuksek Lisans Mezuniyet Oranı 0.55 0.76 0.43 0.43 0.43 0.43

Personel

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 906 961 989 957 986 820 805
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 1848 1931 1998 1916 1974 1506 1492
(Lisans + Lisansüstü Öğrenci Sayısı) / Öğretim Üyesi Sayısı 50 51 53 60 62 53 58
Toplam İdari Personel Sayısı 664 697 746 727 732 320 316

Akademik Birimler

Enstitü Sayısı 3 4 4 6 6 6 6
Fakülte Sayısı 13 13 15 18 18 13
Yüksekokul Sayısı 2 4 5 3 3 2 2
Meslek Yüksekokul Sayısı 13 14 14 15 15 2 2
Toplam Program Sayısı 549 549 576 647 731 446 440
               Önlisans 173 173 176 207 216 24 26
               Lisans 136 136 140 157 211 164 162
               Lisansüstü 159 159 175 189 200 170 166
               Doktora 81 81 85 94 104 90 89
Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayısı 13 13 13 36 36 36 36

Kaynaklar

Toplam Fiziki Alanlar (m2) 257.848 267.350 271.350 291.219 296.284 227.266 227.266
Araştırma Alanları (Lab. vb.) 12.672 12.672 13.672 13.672 15.670 10.375 10.375
Eğitim Alanları (Derslik vb) 131.285 139.316 142.316 156.754 159.821 119.671 119.671
Sosyal Alanlar 79.156 79.406 79.406 84.837 84.837 71.264 71.264
İdari Alanlar 34.735 35.956 35.956 35.956 35.956 25.956 25.956
Toplam Kitap Sayısı 4.401.948 5.645.583 5.762.121 6.264.534 6.417.503 6.417.503 6.417.503
Toplam Bütçe 198.992.000 218.823.000 237.448.000 299.815.000 316.004.000 316.004.000 316.004.000

Araştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri

SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı 448 595 634 805 694 704 597
ISI İndekslerinde yer alan Atıf Sayısı 2.690 3974 4849 6405 7450 8268 8268
Üniversitenin Türkiye Sıralamasındaki Yeri 57 54 34 30 30 29 34
Üniversitenin URAP Dünya Sıralamasındaki Yeri 1.416 1.364 1.364 1.369 1.365 1.432
URAP Alan Bazında Türkiye Sıralaması 15
TÜBİTAK - AB Araştırma Projeleri Sayısı 7 9 26 14 23 27 19
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 45 21 25 25 21
Teknopark Sıralaması 34 17 18 15

Kalite ve Akreditasyon

Akredite Olan Program Sayısı 15 13 13 39 40 36 36
Akreditasyona Başvuran Program Sayısı 20 20 20 20
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü X
Bologna DS ve ECTS X
Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) X X
EUA Dış Değerlendirme X
Kalite Yönetim Belgeleri (TSE-EN-ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) X
*
**