Görsel Kimlik
Önsöz

Kurumlar da kişiler gibi kimliklikleri ile birbirinden ayrılırlar. Kurumsal kimlik sayesinde kurumlar hedef kitleleri ile iletişim kurabilirler. Etkili iletişim ve imaj oluşturmanın en önemli kriteri ise akılda kalıcılıktır.

Binlerce görüntü içerisinde akılda kalma, etkili ve tutarlı bir görsel kimlik ile mümkün olabilir. Görsel kimlik, kurumun çevresiyle iletişimini sağlayan en önemli araçtır. Kurumsal kimlik, görsel kimlik ile görünür hale gelmektedir. Böylece kurumun tanınması ve hedef kitlenin gözünde bir imaj oluşturması daha kolay olacaktır. Hedef kitleye doğru ve düzgün bir şekilde aktarılan görsel kimlik çalışmasının sürekli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi olumlu imajın da sürekli olmasını beraberinde getirecektir.

Görsel kimlik çalışması ile kurum içinde etkinlik ve bütünleşmek, kurum dışında da etkili ve doğru bir imaj oluşturmak ve dolayısıyla hedef kitleye daha iyi ulaşmak mümkün olacaktır.

Bu çalışmanın başarısı, görsel kimlik kılavuzunda belirtilen kurallara ödün vermeden uyulmasına bağlıdır. Kurum kültürümüzü özümsemiş her çalışan doğal olarak kurum kimliği gereği görsel kimlik kılavuzuna titizlikle uyar. Bu kılavuz görsel kimliği oluşturan logo, renk, tipografi gibi temel öğeler ile bunların uygulamalarını içermektedir. Kullanımda meydana gelebilecek her türlü çelişki ve yeni durum karşısında koordinatörlüğümüzü arayabilirsiniz.