Logo Yanlış Kullanımları
Logo, görsel kimliğin özüdür. Logonun tutarlı ve uygun kullanımı istenilen imajı sağlamak için gereklidir.
Logonun yanlış kullanımı ile ilgili birçok örnek aşağıda yer almaktadır. Burada belirtilmeyen diğer örnekler için veya kullanımla ilgili şüpheye düştüğünüz durumlarda İletişim Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.
>> Sakarya Üniversitesi’nin logosunda kullanılan font Times New Roman’dır. Logonun fontunu hiçbir şekilde değiştirmeyin, farklı font kullanmayın, italik font kullanmayın. (1,2)
>> Logonun unsurlarını yeniden konumlandırmayın, boyutlandırmayın veya birbirinden ayırmayın. Logonun herhangi bir öğesini tek başına kullanmayın. (25, 26, 27)
>> Logonun şeklini bozmayın, eğmeyin, bükmeyin. (7,8,9,10, 13, 14, 19, 20)
>> Logoyu küçültmeyin, değiştirmeyin, döndürmeyin. (3, 4, 5, 6, 17, 18, 23)
>> Logonun renklerini değiştirmeyin. (11,12,21)