Tipografi Tipografi
Tipografinin tutarlı kullanımı görsel kimliğin başarılı uygulanması bakımından önemlidir. Belirlenmiş yazı karakterlerinin (fontların) tutarlı kullanımı görsel imajımızı güçlendirir. Doğru kullanıldığında yazı karakteri kurumla özdeşleşebilir. Okunurluğu ve işlevselliği arttırmak için Times New Roman, Arial, Garamond, Arial, Helvetica, Calibri Sakarya Üniversitesi’nin fontları olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel çalışmalarda (diploma, davetiye, takdir belgesi gibi) el yazısı fontu olarak Hamburg T, Kastler T, Belwe Std belirlenmiştir. Yazı karakterleri ilgili sorularınız için İletişim Koordinatörlüğü’nden yardım alabilirsiniz.