Logo Değişik Zeminlerde Kullanım
Logo açık bir şekilde görünmelidir. Tüm uygulamalarda görünürlüğü sağlamak için logo ile arka plan arasındaki karşıtlık (kontrast) yeterli olmalıdır. Logoyu karmaşık zeminlerde kullanmaktan kaçının. Aşağıdaki örnekler logonun değişik zeminlerde kullanımını göstermektedir.