Görsel Kimlik
Niçin Görsel Kimlik?

Kurumlar da tıpkı insanlar gibi bir kimliğe sahiptir. Nasıl ki insanlar kimlikleriyle birbirlerinde ayırdediliyorlarsa, kurumlar da kimlikleri sayesinde diğerlerinde ayırdedilebilir ve farklarını ortaya koyarlar. Kurumsal kimlik, kurumun kim olduğunu, ne olduğunu, çevrenin ve dünyanın onu nasıl gördüğünü belirlemektedir. Kurumsal kimlik, kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurumsal tasarı gibi öğeleri içerir.

Kurumlar sahip oldukları kimlikleri ile hedef kitlelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Kurumlar kimliklerinin gücü oranında zihinlerde yer edebilmektedirler. Kurumsal kimliğin başarılı olması için, her alanda doğru ve değişmeyen bir standart ile uygulanması gerekir. Böylece kurumun tanınması ve hedef kitlenin gözünde bir imaj oluşturması daha kolay olacaktır.

Kurumun kimliği, kurumun gerçekte ne olduğunu, kurumsal imaj ise kurumun nasıl olması gerektiğini ifade eder. Kurum kimliğini meydana getiren tüm faaliyetlerin altında başarılı bir imaj yaratma çabası yatmaktadır. Görsel kimlik oluşturulması, imajı yaratmanın yanında, o imajın sabit kalabilmesi için de önemlidir. Başarılı bir imajın arkasında başarılı bir kurum kimliği vardır. Başarılı bir kurum kimliği de sadece iyi bir görsel tanıtım sayesinde değil, kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal tasarım ve kurumsal iletişimin bileşkesinden ve bu unsurların en doğru biçimde hedef kitleye aktarımından oluşmaktadır.

Kurum kimliğinin çevresiyle iletişimini sağlayan en önemli araç kurumun görsel kimliğidir. Görsel kimlik, kuruluşun kurumsal kimliğini tasarımlar ile görünür hale getirir. Böylece, kurum içinde etkinlik ve bütünleşme, kurum dışında da etkili ve doğru bir imaj oluşturma mümkün olacaktır.