Logo
Logo, kurumun görsel kimliğinin özüdürü. Logo tasarımları kurum felsefesinin anlık süreler içerisinde algılanmasının sağlar.

Sakarya Üniversitesi’nin logosu aşağıdaki gibidir. Görsel kimliğin temel unsuru olan logo, Üniversite ile ilgili tüm uygulamalarda kullanılmalıdır.