100-2000 YÖK Doktora Bursları Projesi Kapsamında Öğrenci Alımı İlanı

16 Şubat 2017

0

100-2000 YÖK Doktora Bursları Projesi Kapsamında Öğrenci Alımı İlanı

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, YÖK Başkanlığı tarafından Yükseköğretim tarihinde ilk kez “Doktora Bursları” verilecektir.

2017 yılı itibariyle başlayacak olup, bu kapsamda öğrencilerin Bahar döneminden itibaren eğitim almaları sağlanacaktır. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecektir.

Burs miktarı: Aylık 1550 TL. (Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.)

100/2000 YÖK Doktora Burslarına; T.C. vatandaşı olan, Yüksek lisans derecesine sahip olan,  herhangi bir işte çalışmayan (Kamu, Özel ve diğer), Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmemiş olan, SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre belirlenen başvuru ve kabul şartlarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ortadoğu Enstitüsüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi* kapsamında  Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Bu proje kapsamında başvuru şartları ve kontenjanlar ekte yer almaktadır.