...
Dr. Öğr Üye Abdulkadir ALTINSOY
Genel Sekreter

0264 295 50 20

Lisans öğrenimini Beykent Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik alanında yüksek lisansını bitirdi. Sosyo-politik gelişmişlik alanında yaptığı doktora tezi ile Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

2012’de Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2019’da aynı bölüme doktor öğretim üyesi olarak atandı.2017-18 eğitim öğretim döneminde, doktora eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere İngiltere’de, UWE Bristol Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Sakarya Üniversitesi’nde sırasıyla, Rektörlüğe Bağlı Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde; Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdür Yardımcılığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde; Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Müdür Yardımcılığı, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal refah, bölgesel gelişmişlik ve işgücü piyasaları alanlarında araştırmalar yapan Dr. Altınsoy, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının yanı sıra bu dergilerde yönetici, editör ve baş editör olarak görev yapmıştır.

10 Ağustos 2022 tarihi itibari ile Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


Ümit ÜSTÜNDAĞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Bülent TÜRKMEN
Genel Sekreter Yardımcısı