...
Prof.Dr. BARIŞ TAMER TONGUÇ
Rektör Yardımcısı

+90 (264) 295 60 76

SORUMLULUK ALANLARI

- Eğitim-Öğretimle ilgili tüm faaliyetler
- Öğrenci Dekanlığı
- Dış İlişkiler (Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim programları, Uluslararası öğrenciler)
- Özel Yetenek sınavları
- Akademik Değerlendirme, Kalite Kurulu ve Akreditasyon
- Öğrenci Staj ve Stajyer işlemleri

ÖZGEÇMİŞ

1973 yılında Eskişehir’de doğmuş olan Tonguç, Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi’nden 1989’de mezun olmuş, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursunu kazanarak New York (ABD) Syracuse Üniversitesi’nde eğitime başlamıştır. 1998 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında ise doktorasını deneysel parçacık fiziği alanında tamamlamıştır. 1998-2002 yılları arasında aynı üniversitede araştırma görevlisi, doktoradan sonra 18 ay Arizona State Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında üniversitenin de dahil olduğu geniş bir çalışma ekibine katılarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde bir hızlandırma merkezinde araştırmalar yapmıştır.

Yurda döndükten bir süre sonra, 2005 yılında, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görevine başlayan Tonguç, 2009 yılında doçent ve 2014 yılında profesör olmuştur. Tonguç, 2005-2009 yılları arasında Fizik Bölümü başkan yardımcılığı ve 2010-2013 yılları arasında ise Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.

Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç’un çeşitli dergilerde yayınları, hakemlikleri ve editörlükleri bulunmaktadır. Evli, bir kız ve iki erkek çocuk babasıdır.


...
Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Rektör Yardımcısı

+90 (264) 295 50 07

SORUMLULUK ALANLARI

- Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler
- Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler
- Öğrenci Konseyi
- Öğrenci Toplulukları
- Öğrencilere verilen hizmetler
- Döner Sermaye
- İdari ve Mali İşler
- Mezunlar ile ilişkiler
- Panel Seminer konferans-sportif ve sanatsal faaliyetler
- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
- Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
- Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)

ÖZGEÇMİŞ

1967 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde doğmuş olan Temel Gürdal, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nden 1985’te mezun olmuş, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanmış ve 1989 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 1991 yılında akademik hayata başlayan Gürdal, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde 1994 yılında, doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2001 yılında tamamlamıştır.

2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Yrd. Doç. olmuş, aynı yıl Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı ve 2005 yılında Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 2005-2006 yıllarında Maliye Bölüm Başkanlığı yapan Gürdal 2010 yılında Doçent olmuş, 2010-2013 yılları arasında Dekan Yardımcılığı yapmıştır.

2014 yılında İngiltere’de Durham Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Gürdal’ın Türk Vergi Sistemi, vergi hukuku, kamu maliyesi, maliye politikası alanlarında birçok kitap ve makaleleri yayımlanmıştır.

2012 yılında Sakarya’da kurulmuş, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik araştırmalar yaparak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna ve karar alıcılara sunan, akademi ve toplum arasında bir köprü olmayı amaçlayan PESA’nın kurucuları ve araştırmacıları arasında yer alan Gürdal, Türk Vergi Sistemi, vergi hukuku ve islam iktisadı alanlarında PESA’da çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Gürdal, evli ve biri kız 4 çocuk babasıdır.


...
Prof.Dr. HATEM AKBULUT
Rektör Yardımcısı

+90 (264) 295 50 15

SORUMLULUK ALANLARI

- Tüm Araştırma ve Uygulama Merkezleri
- BAPK
- Tüm Kurum ve Ulusal-Uluslararası Destekli Projeler
- Üniversite-Sanayi işbirliği
- SAÜ-TEKNOPARK
- Sakarya KOSGEB ve KÜSİ İşbirlikleri
- Yayın patent çalışmaları
- Akademik Teşvik Ödülleri komisyonu
- Araştırma Politikaları Komisyonu
- Yayın, Komisyonu Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞ

1961 yılında Van’da doğmuş olan Hatem AKBULUT, Van Atatürk Lisesi’nden 1981’de mezun olmuş, 1986 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi’ de Araş. Gör. olarak göreve başlamış, İstanbul Teknik Üniversitesi' nden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında 1990 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1995 yılında yine İTÜ’den kısa fiber takviyeli metal matriskli kompozitler alanında doktor unvanını almış ve aynı yıl Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Yard. Doç. Dr. olarak görev yapmaya başlamıştır. 1996-1997 yılları arasında New Mexico Tech. (ABD)’ de nano yapılı Li pil elektrotları ve ince film nano kaplamalar alanlarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ ye dönmüş ve 1997 yılında Doçent olmuştur. Dört adet NATO ASI ve ARW yaz okuluna katılmış, bu etkinliklerde nano yapılı malzemeler alanında eğitim almıştır. Çok sayıda ulusal destekli projede yürütücü olarak görev yapmış, yine çok sayıda COST, ERA-NET, JAPAN-CONCERT ve ikili uluslararası işbirliği projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak faaliyet göstermiştir. 2012-2015 yılları arasında 8 ortaklı FP7 (Green Car - STable high-capacity lithium-Air Batteries with Long cycle life for Electric Vehicles) projesinde Türkiye tarafı yürütücülüğü yapmıştır.

1995-1996 ve 1997-2003 yılları arasında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan yardımcılığı ve 2011-2014 yılları arasında ise Bölüm Başkanı olarak görev yapan AKBULUT, 2014-2018 yılları arasında disiplinler arası Nanoscience and Nanoengineering Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığında bulunmuştur. Sakarya Üniversitesi Merkez Laboratuvarı (SARGEM) kurucusu olup bu birimin müdürü olarak 2014-2018 yılları arasında görev yapmıştır. Yaklaşık 180 adedi SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde olmak üzere 200 den fazla makalesi, beş adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı ve uluslararası konferanslarda sunulmuş birçoğu davetli konuşmacı olmak üzere 300' ün üzerinde bildirisi bulunmakta olup yayınlarına 2000' in üzerinde atıf yapılmıştır. SCI' de kayıtlı 36 dergide hakem olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK MAG danışma kurulu ve çağrılı programlar danışma kurulu üyesi ve BOREN daimi panelistliği görevlerinde bulunan Hatem AKBULUT, Polonya, Slovakya gibi ülke ulusal projelerinde de hakemlik yapmaktadır.

Araştırma alanları içinde başta Li esaslı piller olmak üzere elektrokimyasal enerji depolama, otomotiv ve savunma sektörüne yönelik nanokompozitler ve nanokompozit kaplamalar yer almaktadır. Prof. Dr. Hatem AKBULUT, evli ve bir kız çocuk babasıdır.