Temel Değerlerimiz

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

• Bilimin Evrenselliği
• Akademik Özgürlük
• Yönetişim
• Sürekli Gelişim
• Kurumsal Şeffaflık
• Paydaşlarla İşbirliği