...
Prof.Dr.Fatih ALTINTOPRAK
Sağlık Bilimleri Danışmanı
altintoprak.sakarya.edu.tr

1976 Kocaeli doğumlu olan Prof.Dr.Fatih Altıntoprak, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan mezun olarak Genel Cerrahi Uzmanı ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik hayatına başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör ünvanı aldı. 2008-2011 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2015 yılında University Hospital of Strasbourg’da Laparoskopik ve Robotiik Cerrahi deneyimini geliştirmek amaçlı bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Sorumluluğunu, 2022 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Eğitim Sorumluluğu görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


...
Prof.Dr.İbrahim ÖZÇELİK
Bilişim Bilimleri ve Siber Güvenlik Danışmanı
ozcelik.sakarya.edu.tr

1973 İzmit doğumlu İbrahim ÖZÇELİK, lisans derecesini 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1997 yılında ve doktora derecesini 2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nden aldı. Doçent unvanını da Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 2012 yılında aldı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde göreve başladı, 2012 yılında ABD’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu ve bu süreçte çeşitli idari görevler üstlendi. Halen Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Özçelik, aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve STM iş birliği ile hayata geçirilen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi (CENTER SAU) koordinatörüdür. Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kritik Altyapıların Güvenliği, Operasyonel Teknolojiler (OT), Endüstriyel İletişim Protokolleri, Bilgisayar Ağları, Araçsal Ağlar (VANET) gibi konularda araştırma çalışmaları yapmaktadır. Araştırma alanları ile alakalı olarak ulusal ve uluslararası saygın konferans ve dergilerde birçok bildiri ve makale yayınlamakta, SSB, Tübitak destekli projelerde yürütücülük ve danışmanlık yapmakta ve Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında birçok danışmanlık ve süreç yönetimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca Siber Güvenlik alanında ürün geliştirme, ticarileştirme, ürün danışma kurulu üyeliği yapma, girişimcilere destek olma, gönüllü aktiviteler düzenleme ve etkinliklere katılma konularında sektörel çalışmalar yürütmektedir. Üniversitesinde “Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” ve “Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi” kurulum süreçlerini yöneten Özçelik, 2014 yılından beri Sakarya Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisans Program koordinatörlüğü ve Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu akademi başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


...
Prof.Dr.Mehmet Tayfun AMMAN
Sosyal Bilimler Danışmanı
mtamman.sakarya.edu.tr

1962 Manisa doğumludur. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, üç yıl askeri hekim olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı’nda sosyoloji doktorasına başlamış, 1995 yılında “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” başlıklı teziyle mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kurarak ve Bölüm Başkanı olarak sürdürmüş, 1997-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde çalışmış, 2000 yılında uygulamalı sosyoloji alanında doçent, 2006’da profesör olmuştur. Din sosyoloji ve spor sosyolojisi alanlarında çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş, müdür yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkanlığı gibi birçok idari görevde bulunmuştur. 2011’de İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurmuş ve bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. 2017-2018 yıllarında Hukuk Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Kültür, din, aile, toplumsal cinsiyet ve spor sosyoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yayını bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


...
Doç.Dr. Gamze Güney ESKİLER
Ar-Ge Faaliyetler Danışmanı
gamzeguney.sakarya.edu.tr


...
Doç.Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ
Kurumsal Analiz ve Kalite Geliştirme Danışmanı
tcanvar.sakarya.edu.tr


...
Doç.Dr. Aydın DEMİR
İnşaat İşleri Teknik Danışmanı
aydindemir.sakarya.edu.tr


...
Prof.Dr. Ali Osman KURT
Uluslararasılaşma Danışmanı
aokurt.sakarya.edu.tr


...
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Köseoğlu
İdari İşler Danışmanı
ykoseoglu.sakarya.edu.tr