...
Prof.Dr.Ali Osman KURT
Rektör Danışmanı

+90 264 295 5778

1969 Ankara doğumlu. Üç çocuk babası. Lisans derecesini 1991`de Gazi Üniversitesi`nden aldı. Aynıyıl ulusal çapta yapılan yeterlilik sınavını alanında birincilikle verdi ve iki yıl teknik öğretmen olarakgörev yaptı. 1993`de girdiği sınavla YÖK bursu kazandı ve İngiltere`nin Manchester Üniversitesi -UMIST`te 1996`da yüksek lisansını ve 1999`da da doktorasını tamamladı. 1999–2002 arası MuğlaÜniversitesi`nde öğretim üyeliği yaptı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. 2002`den bu tarafa SakaryaÜniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiolarak görev yapmaktadır. Üniversitenin AB FP6 irtibat noktası, Uluslararası Projeler Koordinatörlüğüve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile 2013-2016 yılları arası Fen Bilimleri EnstitüsüMüdürlüğü görevinde bulundu. Başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli ulusal proje fonları ile ABprojelerinde hakemlik ve izleyicilikler yaptı.


...
Prof.Dr.Fatih ALTINTOPRAK
Rektör Danışmanı

+90 (264) 295 54 54

1976 Kocaeli doğumlu olan Prof.Dr.Fatih Altıntoprak, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpFakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan mezun olarak Genel Cerrahi Uzmanı ünvanlarını aldı. 2010yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktorolarak akademik hayatına başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör ünvanı aldı.2008-2011 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğügörevini yürütmüştür. 2015 yılında University Hospital of Strasbourg’da Laparoskopik ve RobotiikCerrahi deneyimini geliştirmek amaçlı bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi TıpFakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Sorumluluğunu, 2022 yılından itibaren SakaryaÜniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sakarya Eğitim AraştırmaHastanesi Klinik Eğitim Sorumluluğu görevlerini yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.


...
Prof.Dr.Fatih ÜSTEL
Rektör Danışmanı

+90 264 295 5766


...
Doç.Dr.Cahit ŞANVER
Rektör Danışmanı

+90 264 295 6358


...
Dr. Öğr. Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Rektör Danışmanı

+90 (264) 295 50 33

1983 Kayseri doğumludur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalında yükseklisansını tamamlamıştır. Kamu Hukuku alanında 2016 yılında doktor unvanının almıştır.

2010 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne akademik uzman olarak atanmıştır. Aynı yıl YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nde Disiplin Uzmanı olarak görev almıştır. 2012-2018yıllarında Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana SakaryaÜniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevyapmaktadır.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Dekan Yardımcılığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevleriniyürütmüştür. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğügörevini de sürdürmüştür. Halen Sakarya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü ve SakaryaÜniversitesi Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.