2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

17 Mayıs 2020

0

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ile sınırlı olmak üzere Yaz Öğretimi uzaktan eğitim yoluyla yapılacak ve aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır:

a) Bölümde açılacak ders sayısı; üniversite ortak dersleri dışında, 20 ders ile sınırlıdır.

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 30 olması gerekir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı Bitirme/Tasarım çalışması hariç toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir.

d) Yaz Öğretimi Yönergesinin 18. maddesi uyarınca diğer üniversitelerden gelecek öğrencilerin başvuruları kontenjan dahilinde kabul edilecektir.

Yaz öğretimi ile ilgili diğer detaylara Öğrenci Dekanlığının mevzuat sekmesinde yer alan Yaz Öğretimi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.