2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme Duyurusu

25 Ocak 2020

0

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme DuyurusuLütfen derse yazılma süreci tablosunu incelemeden işlem yapmayınız.

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtlan; Önlisans ve Lisans öğrencileri için 27-28-29 Ocak 2020 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyannca elektronik ortamdan danışman onayı ile yapılacaktır. Açılmayan seçmeli ders yerine yeni derse yazılma ile ilave derse yazılma işlemleri tüm öğrenciler için 31 Ocak - 02 Şubat 2020 tarihlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Derse yazılma işlemlerinizi Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak yapmanız gerekmektedir.

DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ

Öğrenim Gideri yatırma işlemi (normal süresindeki birinci öğretim öğrencileri ödeme yapmaz).İkinci Öğretim veya Uzaktan (karma) Öğretim öğrencileri ile normal program süresini geçen birinci öğretim öğrencileri derse yazılma işlemi yapabilmek için katkı payı/öğrenim gideri ödemesini yapmalıdır.

Eğitim birimlerine göre ödeme miktarlarını duyuru ekindeki tablodan görebilirsiniz.

Öğrenim Gideri Ödemeleri, İŞ BANKASI Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İş Bankası ATM'lerinden TC Kimlik Numaraları ile yapılabilecektir.

Ödemeler ile ilgili görsel.

Harç İşlemleri ve Ödemeler İle İlgili Tıklayınız.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptıran öğrencilerimiz, İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanacaktır.

Adım adım Derse yazılma işlemi

 • https://sabis.sakarya.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) menüsüne tıklayınız.
 • Sol menüden “Derse Yazılma” yı seçiniz.
 • Açılan ekranda seçmek istediğiniz derslerin yanındaki Ekle butonuna basınız.
 • Seçmek istediğiniz dersleri seçtikten sonra “Seçilen Dersler” menüsünden derslerinizi kontrol ediniz.
 • Seçtiğiniz dersler görülmüyor ise işlemi tekrarlayınız.
 • Derse Yazılma Ekranına dönerek seçtiğiniz dersleri “Danışman Onayına Gönder” butonunu tıklayıp danışmanınızın onayına gönderiniz.

 

30 Ocak 2020

Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı, Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı

 

Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma

(27-28-29 Ocak 2020 tarihlerinde derse yazılma yapan öğrenciler, sistemden seçtikleri dersi kontrol etmeleri gerekmektedir).

31 Ocak - 01-02 Şubat 2020

 • Kontenjan dışı kalıp seçmeli derse yazılamayan öğrenciler, kotalan dolmamış seçmeli derslerden dilediklerini seçebileceklerdir.
 • Bu aşamada seçmeli derslerde başarı sıralamasına bakılmaksızın, ilk yazılan öğrenciden başlayarak kontenjan dahilinde kaydını yapmış olacaktır.
 • Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası dolmamış seçmeli derslere kayıt olabileceklerdir.
 • Öğrencilerimiz, 27-28-29 Ocak 2020 tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli hiçbir dersten bu aşamada ders değişikliği veya dersten çekilme yapamayacaktır.

03 - 07 Şubat 2020

Mazeretli Derse Yazılma

 

 • Mazeretli yazılma yapmak isteyen öğrenci mazeret dilekçesi ve ekinde mazeretini belirten belge ile ilgili öğrenci işleri birimine başvuru yapacaktır.
 • Mazeretli yazılmada grup değişikliği yapılamaz. (İkinci öğretimi olmayan eğitim birimleri hariç)
 • 27-28-29 Ocak tarihlerinde hiç ders seçimi yapmayan öğrenci derse yazılma kuralları çerçevesinde ders seçimi yapabilecektir.
 • Mazeretli derse yazılmada ilk defa alınan veya devam şartı sağlanmamış dersler için öğrenci öncelikle kendi öğretim türünden bu derslere yazılma yapmak zorundadır.
 • Mazeretli yazılmada farklı öğretim türünden ders seçimi yapılabilir. Daha önce sistem üzerinden derse yazılma yapan öğrenciler seçtikleri dersin öğretim türü değişikliği talebinde bulunamazlar.
 • Mazeretli yazılmada grup seçimi yapılamaz.
 • Mazeretli yazılmada seçmeli dersten çıkılamaz.
 • Zorunlu ders değişikliği yapılamaz.
 • Kotası dolan seçmeli derse yazılma yapılamaz.
 • AKTS açığını tamamlamak için fazladan Bölüm Seçmeli ders almak isteyen son sınıf öğrencileri Mazeretli Yazılma tarihlerinde ilgili Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvuru yaparak fazla Bölüm Seçmeli Derse yazılma kuralları çerçevesinde yazılma yapabileceklerdir.

 

Farklı Bölüm/Programdan Ders Alma

03-07 Şubat 2020

 • Öğrenci çakışan ya da bölümünde açılmayan dersi FYK ile farklı programdan alabilir. Ancak her iki bölüm/program başkanlığının da onayı gerekmektedir. Farklı bölüm/programdan alınan dersler öğrencinin kendi planında olduğu şekliyle transkripte işlenir.
 • Farklı bölümden ders alma talepleri mazeretli yazılma haftasında yapılır.
 

13-14 Şubat 2020

Ekle-Sil İşlemleri

 • Öğrenci, akademik takvimde belirlenmiş olan ekle-sil tarihlerinde, danışmanının onayı ile ilgili yıl/yarıyılda seçmiş olduğu dersini/derslerini bırakabilir. Öğrenci, talep etmesi durumunda, sadece bıraktığı dersin/derslerin AKTS miktarınca seçeceği farklı derse/derslere yazılma kurallarına uygun olmak kaydıyla değişiklik yapabilir.
 • Öğrenci, Ekle-sil işlemlerini ilgili Eğitim Birimlerinde Danışmanları ile birlikte yapacaktır.
 • Ekle-sil tarihlerinde grup değişikliği yapılamaz.
 • Öğrenci ekle-sil işleminde grup seçimi yapamaz.
 • Ekle-sil tarihlerinde öğretim türü değişikliği yapılamaz.
 • Silinmek istenen dersin limiti, Senato tarafından belirlenen ders açılma limitinin altına düşmesi halinde öğrenci ilgili seçmeli dersten silinemez.
 • Öğrenci alt yarıyıllarda ilk defa yazıldığı veya DZ notlu dersini silip, farklı ders ekleyemez.

03 Şubat 2020

BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI