2022-2023 Bahar Dönemi Güncel Final Sınavları Duyurusu

17 Mayıs 2023

0

2022-2023 Bahar Dönemi Güncel Final Sınavları Duyurusu

 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Hamza Albaşkanlığında 16.05.2023 tarihinde 642 sayılı toplantı ile toplanmış veaşağıdaki kararları almıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinineğitim-öğretim sürecinde oluşturduğu etkiler, öğrencilerden gelen yoğuntalepler göz önünde bulundurularak;

1- 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans,lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl sonu sınavlarının çevrimiçi (online)yapılmasına,

2- Yıl içi ölçme değerlendirme sayı ve oranlarının derskoordinatörlerince belirlenmesine,

3- Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile SağlıkBilimleri Fakültelerinin ilgili Kurullarınca alacakları gerekçeli kararlabirlikte yıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılabilmesine,

4- Daha önce yüz yüze  yapılacağı ilan edilen telafi sınavlarının kaldırılmasına,

5- Yıl sonu sınavlarının 30.03.2023 tarih ve 638 sayılısenato kararı ile ilan edilen akademik takvime göre 5-18 Haziran 2023tarihlerinde arasında yapılmasına,

6- 26-27 Haziran 2023 tarihleri arasında mazeret sınavlarınınyapılmasına,

7- Yaz öğretiminin 10 Temmuz 2023 tarihinde başlamasına,karar verildi.