ARSEM 2022 yaz seminerleri kayıtları başladı

02 Haziran 2022

0

ARSEM 2022 yaz seminerleri kayıtları başladı

Sakarya, Anadolu ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından20 Haziran - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi ve AnadoluÜniversitesi kampüsünde Uluslararası Araştırma Seminerleri Yaz Okulu (ARSEM2022-YAZ) başlığı altında eğitim seminerleri düzenlenecektir. Etkinlikbünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırma görevlileri veöğretim üyelerinin araştırma kapasitelerini ve yetkinliklerini geliştirmeamacına yönelik olarak, teorik ve uygulamalı niteliksel ve niceliksel araştırmayöntemleri eğitimleri verilecektir. Derslerin uygulamaları, SakaryaÜniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kampüsünde yapılacaktır. Eğitimlerdünya ve Türkiye'de alanında tanınmış akademisyenler tarafından verilecektir.Buna ilaveten, Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kampüsünde, yurtimkânlarından yararlanmak suretiyle daha fazla araştırmacıya olanaktanınacaktır.

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbulTeknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ARSEM’in temel amacı lisans/lisansüstüöğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve öğretim üyelerinin araştırma ve yayınkapasitelerini arttırmaktır. Bu doğrultuda, ARSEM’de teorik ve uygulamalı nicelve nitel araştırma yöntemleri eğitimleri yer almaktadır. ARSEM, Uluslararasıbilimsel camiada, Türkiye adresli bilimsel yayınların etkisinin ve kalitesininartırılması amacına önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir. ARSEM, RefinivEIKON/DataStream ve MATRIKS veri tabanları aracılığıyla, katılımcılarına yüksekfrekanslı finansal ve makroekonomik verilere erişime imkânı sağlamaktadır.Ayrıca, ARSEM, katılımcılarına; Eviews, Stata, WinRats gibi ekonometriprogramlarını nasıl kullanacaklarını öğrenme fırsatı da sunmaktadır.

Saygılarımızla

ARSEM Akademi

Daha fazla bilgi ve kayıt için: arsem.org