Eğitim Öğretim Erteleme Duyurusu

09 Şubat 2023

0

Eğitim Öğretim Erteleme Duyurusu

Üniversitemiz Senatosu aldığı kararla Ülkemizde yaşanan afet sebebiyle tüm birimlerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerini 20 Şubat 2023 tarihine kadar ertelenmiştir. Senatonun aldığı kararlar ile eğitim programları farklı olan Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin kararları aşağıdadır:

SENATO KARARLARI

   1)  Bahar Yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihine kadar ertelenmesine,

   2)  Derse yazılma işlemlerinin 15 Şubat 2023 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına; kapatılacak derslerin 16 Şubat 2023 Perşembe günü belirlenmesine ve kapatılan dersler yerine 17-18-19 Şubat 2023 tarihlerinde başka bir derse yazılma yapılmasına,

3)     Tek ders sınavının 17 Şubat 2023 tarihine ertelenmesine,

4)     Tüm derslerde 20 Mart 2023 tarihine kadar;

·       Devam koşulunun aranmamasına,

·       Yıl içi ölçme faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesine,

·       Tüm derslerde işlenen konularla ilgili doküman paylaşılmasına,

5)     Deprem felaketleri nedeniyle kendisinin ya da ailesinin ikameti depremden etkilenen illerimizde olan öğrencilerimiz için 2022-2023 bahar yarıyılında

·       Talebi doğrultusunda kayıt dondurma hakkı verilmesine,

·       Derse yazılmada ek süre verilmesi, belirli bir süreliğine devamdan muafiyet, ölçme değerlendirme faaliyetlerinde mazeretli sayılma gibi ek kolaylıklar sağlanmasına,

6)     Yukarıda bahsedilen hususlarla ilgili Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile diğer fakültelerdeki İşletmede mesleki eğitim kapsamında verilen dersler hakkında ilgili fakültelerin yönetim kurullarında karar almalarına,

7)     Afet bölgesinde yer alan üniversitelerin öğrencilerinin talep etmeleri durumunda özel öğrenci statüsünde kabul edilmesine,

 

TIP FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulu, 07/02/2023 tarihinde toplanmış olup, ilgili karar örneği aşağıda sunulmuştur.

01. 06/02/2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan afet sebebiyle Fakültemiz eğitim-öğretim süreci görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

06/02/2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan afet sebebiyle öğrencilerden ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunda görev alan Öğretim Üyelerinin de görüşleri alınarak;

a. Dönem 1; 8-9-10 Şubat 2023 tarihlerindeki (teorik ve pratik) ve 14-17 Şubat 2023 tarihlerindeki sınavları (teorik ve uygulamalı) ertelenerek 8 Şubat 2023 – 20 Şubat 2023 tarihleri arası eğitime ara verilmesine, 8-9-10 Şubat 2023 tarihlerindeki 7 saatlik teorik ders ve 8 saatlik uygulamanın telafisi ile uygulama ve teorik sınavlar ile birlikte 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmasına,

b. Dönem 2; 8-9 Şubat 2023 tarihlerindeki dersleri ve 14-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınavları (teorik ve uygulamalı) ertelenerek, 8 Şubat 2023 – 20 Şubat 2023 tarihleri arasında eğitime ara verilmesine, 8-9 Şubat 2023 tarihlerindeki 10 saatlik teorik derslerin telafisi ve uygulama ve teorik sınavların 20 Şubat 2023 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmasına,

c. Dönem 3; 8-9-10 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 16 saatlik teorik derslerin ileri bir tarihe ertelenmesine ve 8-9-10 Şubat 2023 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

d. Dönem 4; 8-9-10 Şubat 2023 tarihleri arasındaki staj derslerinin ertelenmesine ve 8-9-10 Şubat 2023 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, küçük staj grubu "A" olan öğrencilerin Acil tıp staj tarihleri 20-21 Şubat 2023 tarihlerini kapsayacak şekilde uzatılmasına, bu gruptaki öğrencilerimizin İç Hastalıkları stajına 22 Şubat 2023 Çarşamba günü başlamasına, bu istisna dışındaki tüm stajlar mevcut programda belirtilen tarihlerde eğitime devam etmesine, staj içeriğinde ertelenen derslerin yer değişimlerinin ilgili anabilim dalları tarafından yapılmasına,

e. Dönem 5; mevcut takvime göre ara tatil döneminde olduklarından eğitim takviminde değişiklik yapılmamasına,

f. Dönem 6; eğitim takviminin mevcut şekilde devam etmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

DİŞ FAKÜLTESİ

Diş Hekimliği Fakülte Kurulu olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 4. ve 5. sınıf öğrencileri için akademik takvimin eski haliyle (13.02.2023 tarihinde başlamak üzere) uygulanmasına, 1,2 ve 3 sınıflarda derslerin 20.02.2023 tarihine kadar ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi  1, 2, 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin saha/klinik uygulamaları 20 Şubat 2023 tarihine kadar ertelenmiştir. Uygulamaların belirtilen tarihten sonra başlatılmasına karar verilmiştir.