Öğretim Elemanı Alım İlanı

26 Aralık 2014

0

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi ve 
Araştırma Görevlisi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi  : 26.12.2014
Son Başvuru Tarihi : 09.01.2015

Kadroları görmek ve ilan hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.