Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

03 Mart 2023

0

Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanlığının 03.03.2023 tarih 129 Numaralı Kararnamesinde;

Katkı Payı ve öğrenim ücreti ödemeleri için ;

Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve BU İLLERDEKİ DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN YURTDIŞINDAN KABUL EDİLMİŞ ÖĞRENCİLERİN 2022-20223 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir” denilmektedir.

Henüz ödemesini yapmamış ve bu haktan yararlanacak öğrencilerimiz ile ödemesini yapıp iade talebinde bulunacak olan öğrencilerimizin e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama?belge=goster adresinden alacakları belge ve https://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9455/32675/katki-payi-ogrenim-ucreti-iade-islemleri adresinden alacakları iade dilekçesi ile Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığına müracaat edebileceklerdir.