Pedagojik Formasyon Duyurusu

09 Mayıs 2014

0

Pedagojik Formasyon Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi ile ilgili olarak bir duyuru yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan açıklamada  “Lisans eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak önümüzdeki günlerde eğitim fakültesi bulunan üniversitelere YÖK tarafından gönderilecek bir forma göre programa katılmak isteyen lisans öğrencileri için ön kayıt yapmaları istenecektir. Daha sonra doldurulan bu formlar, YÖK'te değerlendirilecek ve açılması kesinleşen alan ve kontenjanlara bağlı olarak üniversiteler kesin kayıt yapacaklardır.” denilmektedir.  Bu kapsamda 10-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında muhtemel öğrenci sayısını belirlemek amacıyla Üniversitemiz tarafından ön kayıt alınacak.

Başvuru Şartları:

1- Lisans programlarının birinci sınıfını (2013-2014 Akademik yılı sonunda ikinci yarıyılını) tamamlamış olmak,

2- Bu programa sadece lisans programlarının 1. 2. 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler başvurabilir. Mezun öğrenciler başvurularını daha sonra ilan edilecek olan bir tarihteÖSYM’ye yapacaklardır.

3- Ön kayıtlar online olarak 10.05.2014 ile 14.05.2014 tarihleri arasında SABİS ‘deki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ön kayıt yapılmayacak ve dilekçe ile başvuru alınmayacaktır.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile düzenlenen öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Kayıt hakkı bulunan programlar için aşağıda bulunan linki tıklayınız.

5-Ön kayıt yaptırmak kesin kayıt hakkı sağlamayacaktır. Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle eğitim öğretimin niteliği de göz önünde bulundurarak üniversite senatolarınca belirlenen kriterler çerçevesinde yerleştirilecektir.