Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

09 Mart 2018

0

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna atanacak olanlar için yapılacak olan sınava ait bilgiler;

 

Sınav Tarihi   : 17/03/2018 Cumartesi

Sınav Saati    : 11:00

Sınav Yeri      : Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü / Teknoloji Fakültesi

 

İtirazlar

  • Sürekli İşçi Sınavı katılım listesine itiraz edecek olanların 14/03/2018 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Personel Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
  • Sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların  ilan tarihinden itibaren dört gün içerisinde gerekçesini de belirterek Personel Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

Açıklamalar

 

  • Adaylar sınav saatinden 30 dakika önce ilgili binada bulunmalıdırlar.
  • Sınav başlangıç saatinden 15 dakikadan daha geç gelenler sınava alınmayacaktır.
  • Adaylar yanlarında, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) bulundurmalıdır.
  • Adaylar, yumuşak uçlu kurşun kalem, iz bırakmayan silgi ve şeffaf şişe içerisinde su haricinde herhangi bir materyal salona alınmayacaktır.
  • Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.