TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bursiyer İlanı

15 Eylül 2020

0

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Bursiyer İlanıTÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI BURSİYER İLANI

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı* kapsamında desteklenen “Kauçuk Hamuru tasarımı ve üretimi, süreç optimizasyonu ve dönüşüm maliyetinin düşürülmesi, Endüstri 4.0 kauçuk sektörü uygulamaları” başlıklı proje kapsamında, aşağıda bilgileri verilen alanlardan Doktora yapmak üzere bursiyerler alınacaktır.

2244 Sanayi Doktora programı* çerçevesinde adaylara aşağıdaki imkanlar sunulacaktır; 

 • Doktora öğrenimi boyunca 4.500 TL/ay araştırma bursu
 • TÜBİTAK tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri şartıyla, akademik çalışmalarını 6 ay yurt dışında devam ettirme şansı
 • Doktoralarını tamamlamalarının akabinde her iki tarafında kabul etmesi durumunda DRC Kauçuk A.Ş. Ar-Ge Merkezi bünyesinde 3 yıl süreyle istihdam desteği

* TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen TÜBİTAK Web Sitesini ziyaret ediniz.

Alan

Çalışma Alanları

Anabilim Dalı

Bursiyer Sayısı

Kauçuk Hamuru Tasarlama ve Üretimi

Müşterilerin veya kauçuk sektörünün ihtiyaç duyduğu/duyabileceği reçeteler/formüller ve sektördeki trendleri izleyerek yeni kullanım alanlarındaki lastik ürün performanslarını tasarlama konusunda araştırma ve geliştirme konularında tez çalışmaları

Kimya

2

İmalat Sistemleri Modelleme ve Analizi

Üretim sistemi üzerinde uygulanacak olan her türlü yenilikçi teknoloji ve yöntem sayesinde, kauçuk hamuru pazarında rekabet üstünlüğü ve fiyat avantajı sağlamasına katkıda bulunulması, süreç optimizasyonu, Endüstri 4.0 dönüşüm ve uygulamaları geliştirilmesi konularında tez çalışmaları

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

 

Endüstri Mühendisliği

 

Makina Mühendisliği

1

 

 

1

 

1

 

Adaylardan İstenen Şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Kauçuk Teknolojisi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Üretim sistemleri optimizasyonu, Endüstri 4.0 uygulamaları konularında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya istekli olması ve bu konular veya yakın alanlarda yüksek lisans yapmış olması beklenmektedir:
 • Burslardan yararlanabilmek için adayların Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Kimya, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Anabilim Dallarının birinde kayıtlı doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Bu nedenle, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Kimya, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Anabilim Dallarının birinde 2020-2021 Güz döneminde doktora programı için kabul edilmiş veya halen bu programlara kayıtlı olup henüz doktora tez konusunu belirlememiş olan ve programa destek veren sanayi ortağı olan DRC Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi tarafından da kabul görecek yukarıda belirtilen  alanlarda çalışabilecek öğrenciler programa başvurabilir.
 • Başka Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde halen doktora öğrencisi olan ve yukarıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar da burs için başvurabilirler. Bu adayların başvuru esnasında bursiyer seçildikleri takdirde Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yatay geçiş yapmayı kabul ettiklerini belirtir bir dilekçe vermeleri beklenmektedir.
 • Ders aşamasını tamamlamış adaylar bursiyer olarak seçildikleri taktirde akademik danışmanlarının gerekli gördüğü alan derslerini almak zorundadır.
 • Başvurular arasından ön elemeyi geçen bursiyer adayları on-line mülakata çağrılacaktır. İlan edilen tarih ve zamanda mülakata katılmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Detaylı Özgeçmiş
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları
 • Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptleri
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Niyet Mektubu
 • Referans Mektubu (en az 2 adet)

                                              

Önemli Tarihler:

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2020 saat 14:00

Mülakat Tarihi İlanı:   25 Eylül 2020 saat 17:00

Başvuru adresi:  https://forms.gle/Vgyhzr1s878LAeZd7