TÜBİTAK'tan Eğitime "Dijital" Destek

04 Kasım 2014

0

TÜBİTAK'tan Eğitime

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü bünyesinde "5000 Dijital içerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı" kapsamında 2013 yılında "5001 Akademik e-Kitap" ve "5002 Akademik e-Ders" ilk çağrıları ilan edilmiştir. Söz konusu çağrılarda farklı alanlardan yaklaşık 30 ders destek kapsamında yer almıştır. Program kapsamında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile 30.10.2014 tarihinde "5000 Akademik e-Kitap" ve "5000 Akademik e-Ders" çağrıları web sayfamızdan duyurulmuştur.

Söz konusu çağrılara bireysel başvurular gerçekleştirilebileceği gibi kurumsal olarak da başvuruda bulunulabilecektir. Program kapsamında yükseköğretim kurumlarında okutulan önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri desteklenecek olup, destek kapsamına giren alanlar çağrı metinlerinde belirtilmiştir. Katkı sağlamayı planlayan değerli akademisyenlerimizin ve kurumlarının başvurularını bekleriz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOGLU
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V.