Türkiye’de Bireysel Başvurunun 10. Yılı Uluslararası Konferansı

23 Eylül 2022

0

Türkiye’de Bireysel Başvurunun 10. Yılı Uluslararası Konferansı

Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilerek, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi kapsamında 23 Eylül 2022 tarihinde “Türkiye’de Bireysel Başvurunun 10. Yılı Uluslararası Konferansına “ilişkin program düzenlenecektir.

Program Anayasa Mahkemesi internet sayfasından (www.anayasa.gov.tr) duyurulacak linklerden takip edilebilecektir.

Not: Program canlı şekilde izlenebilir ve takip edilebilecektir.