Üç Haftalık Tatil İle İlgili Uygulama Esasları

13 Mart 2020

0

Üç Haftalık Tatil İle İlgili Uygulama Esasları1. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

2. Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamındadır,

3. Tıp fakültesindeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabilecekler (Öğrencilerimizin Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir),

4. Tıpta ve diş hekimliğindeki uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler tatil kapsamındadır,

5. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımları hariç, devam edebilecek, konu rektörlüklerce program özelinde değerlendirilecektir (İlgili öğrencilere birimlerimiz duyurular yapacaklardır),

6. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısımları devam edecektir. Sınavları ise tatilden sonraya ertelenmiştir (İlgili öğrencilere detaylar Üniversitemizce duyurulacaktır),

7. Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekler ve başkaca sorunlar yaşayabileceklerdir (Üniversitemiz gerekli duyuruları yapmıştır),

8. Başta kütüphaneler olmak üzere tüm sosyal donatı alanları tatil süresince kapalı olacaktır.

9. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır (İlgili öğrencilere Üniversitemizce duyuru yapılmıştır),

10. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.