Yüz Yüze Eğitimin Uzaktan Eğitim ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Esasları

17 Şubat 2023

0

Yüz Yüze Eğitimin Uzaktan Eğitim ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Esasları

Afet nedeniyle alınan karar gereği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 27.02.2023 Pazartesi günübaşlayacak olup eğitim ve öğretime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Aşağıda belirtilen istisnalar hariç tüm dersler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”a uygun şekilde çevrimiçi olarak yürütülecektir. 
2. Dersler yüz yüze haftalık programda yer alan saatler arasında SABİS üzerinden çevrim içi şeklinde yapılacaktır. Sanal sınıflar öğretim elemanı tarafından tanımlanacaktır. Ayrıca sistem üzerinde var olan derslere doküman modülü kullanılarak doküman (PowerPoint, Pdf, Word, önceki dönemde yapılmış ders linkleri vb.) yüklenecektir.
3. Çevrimiçi olarak yürütülen derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Dersler tekrar izlemeye açık olacaktır.
4. Üniversite ortak zorunlu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri ile Staj, Bitirme, Tasarım, üniversite dışı uygulama vb. dersler eş zamansız (asenkron) yürütülecektir.
5. İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları, İşyeri Uygulaması, Mesleki Uygulama, UMDE, Staj ve Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler yüz yüze yapılacaktır. 
6. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Enstitülerde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin kararlar ilgili kurullarca belirlenerek ilan edilecektir.
7. TÖMER ve diğer yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin kararlar da ilgili kurullarca belirlenerek ilan edilecektir.
8. Deprem felaketi nedeniyle kendisinin ya da ailesinin ikameti depremden etkilenen illerde olan öğrencilere talep etmesi durumunda kayıt dondurma hakkı verilecektir. Bu süre programın azami öğrenim süresinden düşülmeyecektir.

9. Gelişmeler dikkate alınarak söz konusu kararlar tekrar gözden geçirilebilecektir.
As per the decision issued due to the recent earthquake in the southeastern Turkey, the Spring Term of the 2022-2023 Academic Year will start on 27 February 2023. The principles regarding the education procedures for this termare stated below:

 

1. Aside from the exceptions stated below, all courses will be conducted online in accordance with the "Procedures and Principles of Distance Education in Higher Education Institutions".
2. Courses will be held online through the SABİS system within the hours indicated in the face-to-face weekly program. Virtual classrooms will be defined by the relevant instructor. In addition, necessary documents (PowerPoint, Pdf, Word, links to previous courses, etc.) will be uploaded to the existing courses on the system using the document module.
3. Attendance will not be required for online courses. Online courses will be available for rewatching.
4. The university’s compulsory Turkish Language, Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution, and Basic Information Technology courses; and applied classes such as internships, graduation projects, design, non-university practice etc. will be conducted asynchronously.
5. Courses such as Vocational Education Practices in BusinessAdministration, Workplace Practice, Vocational Practice, Applied Engineering Training (UMDE), Internships and Teaching Practices will be held face-to-face.
6. The decisions regarding the educational activities in the Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Vocational School of Health Services and Institutes will be determined and announced by the relevant committees.
7. The decisions regarding TÖMER and other foreign language preparatory classes will be determined and announced by the relevant committees.
8. The students who/whose family reside in the provinces affected by the earthquake will be given the right to freeze their registration upon their request. This period will not be deducted from the maximum study period of the program.
9. The above-stated decisions may be reconsidered depending on the developments.