Bütünleme Sınavları ve Yaz Öğretimi

04 Aralık 2015

0

Bütünleme Sınavları ve Yaz Öğretimi

Üniversitemiz senatosunca, bütünleme sınavlarının 2015-2016 bahar yarıyılından itibaren kaldırılmasına ve yaz öğretimi başlatılmasına karar verilmiştir.

Bütünleme sınavları konusunda yapılan incelemelerde ve öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde bütünleme sınavlarının, final sınavına bağlı başarısızlık durumlarından daha çok, yarıyıl sonu sınavlarının final ve bütünleme olarak paylaştırılarak kullanılmasına yaradığı gözlenmiştir.  Bir derste, yarıyıl sonu sınavı ile yıl içi yapılan (en az dört) etkinliklerle birlikte değerlendirme yapılmaktadır, bu nedenle final sınavı sonucu görülen başarısızlık notunun, değerlendirme koşulları aynı tutularak bütünleme sınavı yapıldığından, başarı notuna dönüşme oranının % 10 civarında kaldığı gözlemlenmiştir. Yıl içi notu yüksek ise finalde herhangi bir nedenle başarısız olmuş olmak ise istisnadır. Bütünleme sistemi, bir dersin genel bağıl değerlendirmesinde uygun olmayan bir yöntemdir. Bütünleme sınavlarının mazeret anlamında da kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle mazeretleri nedeni final sınavlarına giremeyen öğrencilerimiz için yönergelerde yeniden düzenleme yapılmış ve mazeret sınavları bahar yarıyılından itibaren tekrar uygulamaya konulmuştur.

Yaz öğretiminin üniversitemizde yapılmadığı dönemlerde, beş bin civarında öğrencimizin farklı illerdeki üniversitelerden ders almak durumunda olduğu, bu işlemin maddi yükü ve barınma, ulaşım problemleri yanında, öğrencimize ve üniversitemize bürokratik ek bir yük getirdiği gözlenmiştir. Diğer üniversitelerden zamanında gelmeyen evraklar, öğrencilerimizin kayıtlarında hatta mezuniyetlerinde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Yaz öğrenimi ile başarısız olunan dersleri alabilmenin yanında, alınmamış olan dersleri alma veya başarı durumu ile üstten ders alma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca ÇAP programlarındaki öğrencilerimize de sürelerini etkin kullanmak bakımından katkı olacaktır. Bu nedenle üniversitemize 2015-2016 eğitim öğretim yılında yaz öğretimi yapılmasına ve açılacak derslerin güz dönemi bitmeden ilan edilmesine karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü