Rekabetçi Sektörler Programı Kapsamında Açılan Çağrılar Hakkında Bilgilendirme Toplantıları

11 Nisan 2019

0

Rekabetçi Sektörler Programı Kapsamında Açılan Çağrılar Hakkında Bilgilendirme Toplantıları

(Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı) Rekabetçi Sektörler Programı Kapsamında Açılan Çağrılar Hakkında Bilgilendirme Toplantıları

Sözleşme makamının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programının 2. Dönemi kapsamında iki yeni çağrı ilan edilmiştir. Bu çağrılardan ilki 1.2 Yaratıcı Endüstriler’dir (Creative Industries) ve ikincisi ise 2.1. Araştırma ve Geliştirme’dir (Research and Development). Çağrılar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek olup Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerine yönelik bilgilendirme toplantısı 16 Nisan 2019, Salı günü saat 13.30’da İnogarart adlı kuluçka merkezinde düzenlenecektir. Toplantıylara katılım için aşağıda linki yer alan online katılım bildirim formunun doldurulması gerekmekte olup her toplantıda konaklama için kontenjan kayıt yaptıran ilk 30 kişi ile sınırlıdır.

Rekabetçi Sektörler Programı ve ilan edilen çağrıları tanıtıcı sunum: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/media/dokumanlar/%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1_Bilgilendirme_Sunumu.pdf

Duyuru: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/cati/?bref=PROGRAM&kref=%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1&sref=Bilgilendirme%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1

Online katılım bildirim formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSFiZ16rHxB_ekBisEs-W5W8jybgbjIJchtcqjJh2YEeTMA/viewform

Bilgilendirme Toplantısına katılımın olacağı bölgeler

Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak

Bilgilendirme Toplantısı tarihi

16 Nisan 2019, Salı

Bilgilendirme Toplantısının saati

13.30

Bilgilendirme Toplantısının yeri

İnogarart kuluçka merkezi, Ataşehir, İstanbul

(ulaşım için: http://www.inogarart.com/iletisim/)