2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları

26 Ocak 2021

0

2020 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında yapılan bölüm ve üst komisyon incelemeleri tamamlanmıştır.

Sonuçlar https://atb.sabis.sakarya.edu.tr/Komisyon/Sonuc linkinde yayınlanmıştır.

Birçok başvuruda yönetmelikte tarif edilen belgelerin öğretim elemanlarımız tarafından temin edilmemesi nedeniyle puan kısıtlaması olmuştur.

Kesinti gerekçeleri gün içinde tarafınıza mail yoluyla iletilecektir.

Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında eksik belgelerin tamamlanması, yapılan kesintilere itirazların 27 Ocak 2021 – 03 Şubat 2021 saat 17:00’ye kadar Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonuna yapılması gerekmektedir.

Ekte sunulan örnek itiraz dilekçesine yazılan itirazları belgelendirecek kanıtlar ile birlikte güncel YÖKSİS çıktısı dilekçeye eklenerek ıslak imzalı olarak Rektörlük Akademik Teşvik Komisyon Başkanlığı Sekretaryasına (sn. Gökçe Yeniay) ulaştırılmalıdır.

Bilgilerinize sunulur.

Akademik Teşvik İtiraz Dilekçesi