2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları

26 Ocak 2022

0

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında yapılan bölüm ve üst komisyon incelemeleri tamamlanmıştır. Sonuçlar https://atb.sabis.sakarya.edu.tr/Komisyon/Sonuc linkinde yayınlanmıştır. Bazı başvurularda yönetmelikte tarif edilen belgelerin öğretim elemanlarımız tarafından temin edilmemesi nedeniyle puan kısıtlamaları olmuştur. Kesinti gerekçeleri gün içinde tarafınıza e-posta yoluyla iletilecektir. Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında eksik belgelerin tamamlanması, yapılan kesintilere itirazların 27 Ocak 2022 - 03 Şubat 2022 saat 17:00ye kadar Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki linkte sunulan örnek itiraz dilekçesine yazılan itirazları belgelendirecek kanıtlar ile birlikte güncel YÖKSİS çıktısı dilekçeye eklenerek ıslak imzalı olarak Rektörlük Akademik Teşvik Komisyon Başkanlığı Sekreteryasına (Sn. Gökçe YENİAY) ulaştırılmalıdır.

https://docs.google.com/document/d/1ibrjWS3nqIkl2t-1vQ3SYztGxJZH1tnS