Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Birimi kuruldu

24 Şubat 2023

0

Depremzedeler için Psiko-Sosyal Destek Birimi kuruldu

SAKARYA ÜNİVERSİTESİPSİKO-SOSYAL DESTEK BİRİMİ

ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN;

1)      Depreme maruz kalan öğrencilerimizden başlanmak üzere,depremden doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenen tüm öğrencilerimizinpsikolojik destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mediko Sosyal Birimi, PsikolojikDanışma ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Psikiyatri ve Manevi Danışma ve Rehberlikalanındaki akademisyenler (ve talep yoğunluğuna bağlı olarak Doktora ve yükseklisans öğrencileri) tarafından psikolojik danışma/manevi danışmanlık hizmetisunulacaktır. 

2)      Görüşmeler talep eden öğrencimizin tercihine ve durumunabağlı olarak çevrim içi (GoogleMeet üzerinden) veya yüz yüze (Merkez KampüsüMediko-Sosyal Biriminde veya Hendek Kampüsü Psikolojik Danışma ve RehberlikMerkezinde) yapılacaktır.

3)      Görüşme saatleri ve yerinin belirlenmesi için;

a)       Öğrencilerimiz hazırlanan psikososyal adresindeki formu doldurarak talepte bulunabilirler. Gelentalep doğrultusunda öğrencilerimiz verdikleri iletişim bilgisi üzerinden geriaranarak randevusu oluşturulacaktır veya

b)      Öğrencilerimiz 0(264) 295 54 52 no’lu telefondan doğrudanarayarak randevu alabileceklerdir.

4)      Üniversitemiz öğrencilerinin psikolojik yardım talepleri;online, yüz yüze, grupla (12 kişilik kapalı gruplar) ya da bireysel psikolojikdanışma seçeneklerinin yanı sıra grupla ya da bireysel psikolojik yardımalamayan, yazışma odaklı yardım almak isteyen öğrencilerimizin katılacağı birWhatsApp grubuna katılım şeklinde karşılanacaktır. Geniş katılımlı “KendiKendine Yardım Grubu” ile öğrencilerimizin Doç. Dr. Eyüp Çelikkoordinatörlüğünde istedikleri zaman diliminde duygu ve düşüncelerinipaylaşmaları için bir ortam sağlanmaktadır. 

Kendi Kendine Yardım WhatsApp Grubu:

https://chat.whatsapp.com/B7x57Kkw6mM8LeV205aNjQ

Kendi Kendine Yardım WhatsApp Grubu Organizasyon: Doç. Dr.Eyüp Çelik

 

AFET SONRASIİLİMİZE DEPREM BÖLGELERİNDEN GELEN MİSAFİRLERİMİZE

1)      Depreme maruz kalan afetzede aileler, yetişkin bireyler,ergenler ve özel eğitime muhtaç çocukların psikolojik destek ihtiyaçlarınıkarşılamak üzere Mediko Sosyal Birimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Psikoloji, Psikiyatri, Özel Eğitim ve Manevi Danışma ve Rehberlik alanındakiakademisyenler (ve talep yoğunluğuna bağlı olarak Doktora ve yüksek lisansöğrencileri) tarafından psikolojik danışma/manevi danışmanlık ve özel eğitimemuhtaç çocuklara yönelik psikolojik destek hizmeti sunulacaktır. 

2)      Görüşmeler talep eden kişinin tercihine ve durumuna bağlıolarak çevrim içi (Google Meet üzerinden) veya yüz yüze (Merkez KampüsüMediko-Sosyal Biriminde veya Hendek Kampüsü Psikolojik Danışma ve RehberlikMerkezinde) yapılacaktır. (Özel EğitimeMuhtaç Çocuklar için hizmet ikamet ettikleri yerde sunulacaktır.)

3)      Görüşme saatleri ve yerinin belirlenmesi için;

a)       Misafirlerimiz hazırlanan psikososyal adresindeki formu doldurarak talepte bulunabilirler. Gelentalep doğrultusunda misafirlerimizin verdikleri iletişim bilgisi üzerinden geriaranarak randevusu oluşturulacaktır veya

b)      Misafirlerimiz 0(264) 295 54 52 no’lu telefondan doğrudanarayarak randevu alabileceklerdir.

4)      Afetten etkilenen misafirlerimizin psikolojik yardımtalepleri; online, yüz yüze, grupla (12 kişilik kapalı gruplar) ya da bireyselpsikolojik danışma seçenekleri sunulmaktadır.

5)      Grupla ya da bireysel psikolojik yardım alamayan, yazışmaodaklı yardım almak isteyen afetzede misafirlerimize (Yetişkin ve Ergenlere)yönelik olarak WhatsApp üzerinden “Kendi Kendine Yardım Grubu”oluşturulacaktır.

Kendi Kendine Yardım WhatsApp Grubu:

https://chat.whatsapp.com/B7x57Kkw6mM8LeV205aNjQ

Kendi Kendine Yardım WhatsApp Grubu Organizasyon: Doç. Dr.Eyüp Çelik

6)      Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklarımızın psikolojikdestek talepleri çocuklarımızın ihtiyacı doğrultusunda belirlenen randevularile geçici ikamet yerlerinde Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerincekarşılanacaktır.

Koordinasyon: Doç. Dr. Mehmet Kaya

Tel: 0 264 295 54 52

e-posta: psikodes@sakarya.edu.tr