Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başlıyor

29 Şubat 2024

0

Uluslararası Araştırmacı Programları Başvuruları Başlıyor

Sayın AkademiMensubumuz

 

YÖK’tenuluslararasılaşma için yeni destekler: Uluslararası Araştırmacı ProgramlarıBaşvuruları Başlıyor

 

Yükseköğretim Kurulutarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkinüniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmekamacıyla başlatılan “Uluslararası Araştırmacı Programları” kapsamda,

Araştırma Görevlisikadrosunda görev yapan en fazla 100 doktora öğrencisinin alan kısıtlamasıolmaksızın tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışınagönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Programı (GEP),

 

Başvuru Şartları:

-T.C. vatandaşı oluphalen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışıyorolmak,

-YÖK tarafındanbelirlenmiş öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

-Son 3 yıl içerisindeyapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

-Erkek adaylar içinaskerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya teciledilebilecek durumda bulunmak),

-Başvuru tarihiitibariyle doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

- University Rankingby Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Rankingof World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafındanyapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir-en fazla üç ay içinYükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzeredavet mektubu almak.

 

Doktora eğitiminitamamlamış en fazla 100 Araştırma Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesinin alankısıtlaması olmaksızın doktora sonrası çalışmalar için yurt dışınagönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP),

 

Başvuru Şartları:

-T.C. vatandaşı oluphalen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış

-Araştırma Görevlisiveya Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor olmak,

-Başvuru tarihiitibariyle, doktora derecesini son 3 yılda almış olmak,

-Son 3 yıl içerisindeyapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

-Erkek adaylar içinaskerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecekdurumda bulunmak),

-University Rankingby Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Rankingof World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafındanyapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre içinYükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzeredavet mektubu almak.

 

Yurt dışı akademikizin (Sabbatical) kapsamında en fazla 200 öğretim üyesinin aşağıda yer alan 12inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, yurtdışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Programı (AKAP) içinbaşvurular açılmıştır.

 

Başvuru Şartları:

 

-T.C.  Vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretimkurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

-2547 sayılı kanununek 33 üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

-Son 3 yıl içerisindeyapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

-University Rankingby Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Rankingof World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafındanyapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için, 12 inciKalkınma Planındaki öncelikli alanlarda akademik çalışma yapmak üzere “MisafirAraştırmacı” veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

 

12. Kalkınma PlanındaYer Alan Öncelikli Alanlar:

 

- Kimya

- İlaç ve Tıbbi Cihaz

- Elektronik

- Makine

- Elektrikli Teçhizat

- Otomotiv

- Raylı SistemAraçları

 

12. Kalkınma PlanındaYer Alan Öncelikli Gelişme Alanları:

 

- Tarım ve Gıda

- Enerji

- Savunma Sanayi

-Turizm

 

Başvuru yapmakisteyen araştırmacıların, 04 Mart 2024 Çarşamba- 26 Nisan 2024 Cuma günü saat17.00'ye kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonraGenel İşlemler à YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden başvuru yapmasıgerekmektedir.

 

Bu kapsamda;

 

Sistem üzerindenbaşvuruda bulunan araştırmacıların sisteme yüklemiş oldukları evrakları(çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi,

Gerekli şartlarıtaşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 26 Nisan- 10 Mayıs 2024tarihleri arasında üniversitelerimiz tarafından onaylanması,

Üniversiteninonayladığı başvurular için alacağı senato veya üniversite yönetim kurulu kararınırektörlük üst yazısı ekinde 24 Mayıs 2024 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesigerekmektedir.

Yurt İçi ve YurtDışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul veEsaslara ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-usul-ve-esaslar.pdf

 

Yükseköğretim KuruluBaşkanlığı