Avukat - Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi

29 Nisan 2016

0

Avukat - Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sınavla yapılacak atamaya esas olmak üzere, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması yapılmış olup, anılan Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrası gereği yazılı sınava girmeye hak kazanan ilk 10 (on) kişi ilan edilmiştir.