Yönetim

 • Rektör

  ...
  Prof. Dr. HAMZA AL
  Rektör

  +90 (264) 295 50 00

  1968 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Hamza Al, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

  1993 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Sakarya Üniversitesinde yaptı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

  Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Hamza Al, bölüm başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlık görevlerini yürüttü. Yurtdışında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İki dönem Sakarya Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık görevi yürüttü.

  Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör olarak görevine devam eden Prof. Dr. Hamza Al, 9 Temmuz 2022 tarihinde Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

 • Rektör Yardımcıları

  ...
  Prof. Dr. EMRAH DOĞAN
  Rektör Yardımcısı

  1979 yılında doğdu. İlkokulu Yalova, Taşköprü İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Yalova Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.

  2001-2002 yılları arasında Yalova Belediyesinde inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilimdalı (EABD), Hidrolik Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı bilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Purdue Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulundu. 2007 yılında ülkesine geri döndü.

  2008 yılında Sakarya Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

  İdari görev olarak; 2013-2019 yılları arası Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin baş editörlüğünü yaptı. Bu süreçte dergi Ulakbim TR-Dizin, EBSCO, BASE gibi birçok önemli indeksler tarafından taranır oldu. 2017-2020 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Yönetimi Enstitü Anabilim Dalı kurucu başkanlığını yaptı. Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucularından olup 2018-2021 yılları arasında merkez müdürlüğü görevinde bulundu. 2019 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesidir. 2022 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 

  Evli, biri erkek biri kız 2 çocuk babasıdır.


  ...
  Prof. Dr. ÜMİT KOCABIÇAK
  Rektör Yardımcısı

  1962 Sakarya doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. 1985 yılında İTÜ’de yüksek lisansını, 1994 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) Yardımcı Doçent, 1999 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat alanında Doçent, 2005 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalında Profesör unvanını aldı.

  İdari görevleri arasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Bilgisayar ve Araştırma Merkezi (BAUM) Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UZEM) bulunmaktadır.

  2010-2014 yılları arasında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 2014-2018 tarihleri arasında da Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi'nin (SABİS) kurulmasına öncülük etmiş ve 2010-2019 yılları arasında koordinatörlüğünü yapmıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesidir.

  Evli ve iki çocuk babasıdır.


  ...
  Prof. Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
  Rektör Yardımcısı

  1981 Karaman doğumlu olan Prof. Dr. Özer KÖSEOĞLU Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilimdalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay olarak İzmir ilinde yaptı.

  2009 yılında Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2021 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

  Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde çeşitli tarihlerde Anabilimdalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Vekilliği, Dekan Yardımcılığı ile akreditasyon, ÇAP, intibak, kalite ve stratejik yönetim gibi konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda başkanlık veya üyelik görevlerini üstlendi.

  Evli ve üç çocuk babasıdır.

 • Genel Sekreterlik

  ...
  Dr. Öğr Üye Abdulkadir ALTINSOY
  Genel Sekreter

  0264 295 50 20

  Lisans öğrenimini Beykent Üniversitesi, İngilizce İktisat bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik alanında yüksek lisansını bitirdi. Sosyo-politik gelişmişlik alanında yaptığı doktora tezi ile Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

  2012’de Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2019’da aynı bölüme doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2017-18 eğitim öğretim döneminde, doktora eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere İngiltere’de, UWE Bristol Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

  Sakarya Üniversitesi’nde sırasıyla, Rektörlüğe Bağlı Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde; Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdür Yardımcılığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde; Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Müdür Yardımcılığı, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

  Sosyal refah, bölgesel gelişmişlik ve işgücü piyasaları alanlarında araştırmalar yapan Dr. Altınsoy, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının yanı sıra bu dergilerde yönetici, editör ve baş editör olarak görev yapmıştır.

  10 Ağustos 2022 tarihi itibari ile Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve iki çocuk babasıdır.


  Ümit Üstündağ
  Ümit ÜSTÜNDAĞ
  Genel Sekreter Yardımcısı

  0264 295 5040

  1968 yılında Sakarya Karasu ilçesinde doğdu. İlkokulu Kuyumcullu İlkokolu'nda, ortaokul ve liseyi İstanbul Üsküdar Kandilli Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde okudu.

  1989-1996 yılları arasında özel sektörde görev yaptı. 1996 yılında Sakarya Üniversitesi'nde göreve başladı. 2016 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Sekreterliğine atandı. 2016-2020 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakülte Sekreterliği, 2020-2022 yılları arasında İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği yaptı. 2022 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

  Evli ve bir erkek çocuk annesidir.


  Bülent Türkmen
  Bülent TÜRKMEN
  Genel Sekreter Yardımcısı

  0264 295 5025

  1978 yılında Gümüşhane/Şiran'da doğdu. İlkokulu Şiran Arıtaş köyünde tamamladıktan sonra liseyi öğrenimini Ankara Yenimahallede, üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde, Yüksek Lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde tamamladı.

  Sakarya Üniversitesine 2008 yılında göreve başladı. 2017 - 2019 yılları arasında Ortadoğu Enstitüsü Sekreteliği, 2019 - 2022 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteliği görevlerini yürüttü. 2022 yılından itibaren Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

 • Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

 • Senato

 • Üniversite Yönetim Kurulu

 • Daire Başkanlıkları

 • Rektör Danışmanları

  ...
  Prof.Dr.Mehmet Tayfun AMMAN
  Rektör Danışmanı

  +90 264 295 7006

  1962 Manisa doğumludur. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, üç yıl askeri hekim olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı’nda sosyoloji doktorasına başlamış, 1995 yılında “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” başlıklı teziyle mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kurarak ve Bölüm Başkanı olarak sürdürmüş, 1997-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde çalışmış, 2000 yılında uygulamalı sosyoloji alanında doçent, 2006’da profesör olmuştur. Din sosyoloji ve spor sosyolojisi alanlarında çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş, müdür yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkanlığı gibi birçok idari görevde bulunmuştur. 2011’de İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurmuş ve bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. 2017-2018 yıllarında Hukuk Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Kültür, din, aile, toplumsal cinsiyet ve spor sosyoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yayını bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


  ...
  Prof.Dr.İbrahim ÖZÇELİK
  Rektör Danışmanı

  +90 264 295 5896

  1973 İzmit doğumlu İbrahim ÖZÇELİK, lisans derecesini 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1997 yılında ve doktora derecesini 2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nden aldı. Doçent unvanını da Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 2012 yılında aldı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde göreve başladı, 2012 yılında ABD’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu ve bu süreçte çeşitli idari görevler üstlendi. Halen Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Özçelik, aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve STM iş birliği ile hayata geçirilen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi (CENTER SAU) koordinatörüdür. Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kritik Altyapıların Güvenliği, Operasyonel Teknolojiler (OT), Endüstriyel İletişim Protokolleri, Bilgisayar Ağları, Araçsal Ağlar (VANET) gibi konularda araştırma çalışmaları yapmaktadır. Araştırma alanları ile alakalı olarak ulusal ve uluslararası saygın konferans ve dergilerde birçok bildiri ve makale yayınlamakta, SSB, Tübitak destekli projelerde yürütücülük ve danışmanlık yapmakta ve Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında birçok danışmanlık ve süreç yönetimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca Siber Güvenlik alanında ürün geliştirme, ticarileştirme, ürün danışma kurulu üyeliği yapma, girişimcilere destek olma, gönüllü aktiviteler düzenleme ve etkinliklere katılma konularında sektörel çalışmalar yürütmektedir. Üniversitesinde “Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” ve “Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi” kurulum süreçlerini yöneten Özçelik, 2014 yılından beri Sakarya Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisans Program koordinatörlüğü ve Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu akademi başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


  ...
  Prof.Dr.Fatih ALTINTOPRAK
  Rektör Danışmanı

  +90 (264) 295 54 54

  1976 Kocaeli doğumlu olan Prof.Dr.Fatih Altıntoprak, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan mezun olarak Genel Cerrahi Uzmanı ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik hayatına başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör ünvanı aldı. 2008-2011 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2015 yılında University Hospital of Strasbourg’da Laparoskopik ve Robotiik Cerrahi deneyimini geliştirmek amaçlı bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Sorumluluğunu, 2022 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Eğitim Sorumluluğu görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


  ...
  Prof.Dr.Ali Osman KURT
  Rektör Danışmanı

  +90 264 295 5778

  1969 Ankara doğumlu. Üç çocuk babası. Lisans derecesini 1991`de Gazi Üniversitesi`nden aldı. Aynı yıl ulusal çapta yapılan yeterlilik sınavını alanında birincilikle verdi ve iki yıl teknik öğretmen olarak görev yaptı. 1993`de girdiği sınavla YÖK bursu kazandı ve İngiltere`nin Manchester Üniversitesi - UMIST`te 1996`da yüksek lisansını ve 1999`da da doktorasını tamamladı. 1999–2002 arası Muğla Üniversitesi`nde öğretim üyeliği yaptı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. 2002`den bu tarafa Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin AB FP6 irtibat noktası, Uluslararası Projeler Koordinatörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile 2013-2016 yılları arası Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. Başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli ulusal proje fonları ile AB projelerinde hakemlik ve izleyicilikler yaptı.


  ...
  Prof.Dr.Fatih ÜSTEL
  Rektör Danışmanı

  +90 264 295 5766


  ...
  Dr. Öğr. Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
  Rektör Danışmanı

  +90 (264) 295 50 33

  1983 Kayseri doğumludur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Kamu Hukuku alanında 2016 yılında doktor unvanının almıştır.

  2010 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne akademik uzman olarak atanmıştır. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nde Disiplin Uzmanı olarak görev almıştır. 2012-2018 yıllarında Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Dekan Yardımcılığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Aynı yıllarda Sakarya Üniversitesi Hukuk Klinikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini de sürdürmüştür. Halen Sakarya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sakarya Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve bir çocuk babasıdır.