...
Prof. Dr. EMRAH DOĞAN
Rektör Yardımcısı

1979 yılında doğdu. İlkokulu Yalova, Taşköprü İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Yalova Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.

2001-2002 yılları arasında Yalova Belediyesinde inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilimdalı (EABD), Hidrolik Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı bilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Purdue Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulundu. 2007 yılında ülkesine geri döndü.

2008 yılında Sakarya Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

İdari görev olarak; 2013-2019 yılları arası Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin baş editörlüğünü yaptı. Bu süreçte dergi Ulakbim TR-Dizin, EBSCO, BASE gibi birçok önemli indeksler tarafından taranır oldu. 2017-2020 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Yönetimi Enstitü Anabilim Dalı kurucu başkanlığını yaptı. Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucularından olup 2018-2021 yılları arasında merkez müdürlüğü görevinde bulundu. 2019 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesidir. 2022 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 

Evli, biri erkek biri kız 2 çocuk babasıdır....
Prof. Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Rektör Yardımcısı

1981 Karaman doğumlu olan Prof. Dr. Özer KÖSEOĞLU Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilimdalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay olarak İzmir ilinde yaptı.

2009 yılında Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2021 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde çeşitli tarihlerde Anabilimdalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Vekilliği, Dekan Yardımcılığı ile akreditasyon, ÇAP, intibak, kalite ve stratejik yönetim gibi konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda başkanlık veya üyelik görevlerini üstlendi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

...
Prof. Dr. ÖZER UYGUN
Rektör Yardımcısı

Özer Uygun 1976 tarihinde Sakarya’da doğdu. 1994 yılında Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nden mezun  olarak Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü kazandı ve 1999 yılında mezun oldu.

2002-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim  Görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra mezun olduğu Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği  Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doktorasını tamamlayarak  Yardımcı Doçent atandı. 2018 yılında Doçent ve 2023 yılında Profesör ünvanını aldı.
Rektör Yardımcılığı görevinden önce Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde  bulundu. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri yanı sıra kalite, eğitim, akreditasyon  başta olmak üzere çeşitli komisyonlarda görev aldı.

EFQM Modeli çerçevesinde Türkiye Mükemmellik ve Mükemmellikte Süreklilik Ödüllerini alan  Sakarya Üniversitesinin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu bünyesinde 2003  yılından beri üniversitenin kalite yolculuğunda destek oldu. Avrupa EFQM’den alınan ödül  süreçlerinde yer aldı. KalDer’den ulusal EFQM değerlendirici ve Avrupa EFQM’den uluslararası  değerlendirici sertifikalarını aldı.

İki farklı Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı uluslararası projede, TÜBİTAK 1001 projesinde ve diğer  çeşitli projelerde görev aldı. TR-Dizin’de taranan dergilerde editörlük ve SCIE indeksinde taranan  dergilerde misafir editörlük görevlerini yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyumun  düzenleme kurullarında görev aldı.

İngilizce ve Boşnakça dillerini konuşan Özer Uygun evli ve 4 çocuk babasıdır.