2024 yılı TÜSEB A-Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı

08 Şubat 2024

0

2024 yılı TÜSEB A-Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı


2024 yılı Akademisyenlere Yönelik TÜSEB A Grubu AR-GE Proje Çağrısı başvuruya açılmıştır. Çağrıya son başvuru tarihi 15 Mart 2024’tür.

Çağrı Amacı 

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

Çağrı Bütçesi

2024 yılı için proje destek bütçesi, ek ödenek dahil en fazla iki yüz bin (200.000) TL olabilir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Proje bütçesi ile ilgili üst sınırlar için tıklayınız.

Çağrı Başvuru Alanları

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlara yönelik başvurular kabul edilecektir.

1.Anne, Çocuk Ergen Sağlığı, 2.Askeri Sağlık Teknolojileri, 3.Aşı 4. Beyin Bilgisayar Ara yüzleri 5.Biyoinformatik, 6.Biyoteknoloji, 7.Doku Mühendisliği,  8.Geleneksel ve Tanımlayıcı Tıp,  9.Giyilebilir Sağlık Teknolojileri,  10.Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar, 11.İlaç,  12.Kanser, 13.Medikal Robotik,  14.Nörobilim, 15.Rehabilitasyon Teknolojileri,  16. Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri, 17. Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, 18.Sağlıkta veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları, 19.Tanı Kiti, 20. Tıbbi Cihaz,  21. Yapay Organ,  22. Biyomalzeme.

Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kişiler

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri proje yürütücüsü kuruluş olabilir. Proje yürütücüsünün;

a)     Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekir.

b)     (a) bendi kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

Araştırmacıların;

a)     Başvuru yapabilecek kurum/kuruluşların en az lisans mezunu kadrolu personeli olmaları gerekir.

Bu çağrı kapsamında en fazla 1 adet lisansüstü bursiyer görev alabilir.

Proje süresi, ek süre dahil en fazla 1 (bir) yıldır.

Proje çağrısının görev limitleri, başvuruda dikkat edilecek hususlar ve detaylarına dair tüm diğer bilgiler için TÜSEB Bilgi ve Yönetim Sistemi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ekler: