Yönetim

 • Daire Başkanlıkları

 • Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

 • Genel Sekreterlik

  ...
  Doç. Dr. Abdulkadir ALTINSOY
  Genel Sekreter

  0264 295 50 20

  Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Abdulkadir ALTINSOY,sırasıyla, Rektörlüğe Bağlı Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde ; Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Müdür Yardımcılığı ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

  Sosyal refah, bölgesel gelişmişlik ve işgücü piyasaları alanlarında araştırmalar yapan Dr. Altınsoy, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının yanı sıra bu dergilerde yönetici, editör ve baş editör olarak görev yapmıştır.

  10 Ağustos 2022 tarihi itibari ile Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.


  Ümit Üstündağ
  Ümit ÜSTÜNDAĞ
  Genel Sekreter Yardımcısı

  0264 295 5040

  1968 yılında Sakarya Karasu ilçesinde doğdu. İlkokulu Kuyumcullu İlkokolu'nda, ortaokul ve liseyi İstanbul Üsküdar Kandilli Kız Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde okudu.

  1989-1996 yılları arasında özel sektörde görev yaptı. 1996 yılında Sakarya Üniversitesi'nde göreve başladı. 2016 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Sekreterliğine atandı. 2016-2020 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakülte Sekreterliği, 2020-2022 yılları arasında İletişim Fakültesi Fakülte Sekreterliği yaptı. 2022 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.


  Bülent Türkmen
  Bülent TÜRKMEN
  Genel Sekreter Yardımcısı

  0264 295 5025

  1978 yılında Gümüşhane/Şiran'da doğdu. İlkokulu Şiran Arıtaş köyünde tamamladıktan sonra liseyi öğrenimini Ankara Yenimahallede, üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde, Yüksek Lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde tamamladı.

  Sakarya Üniversitesine 2008 yılında göreve başladı. 2017 - 2019 yılları arasında Ortadoğu Enstitüsü Sekreteliği, 2019 - 2022 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteliği görevlerini yürüttü. 2022 yılından itibaren Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


  Feridun DAĞ
  Feridun DAĞ
  Genel Sekreter Yardımcısı

  0264 295 5038

  1969 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ın Yerköy ilçesinde tamamladıktan sonra, Lisans Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümünde tamamladı.

  Sakarya Üniversitesinde 1996 yılında Uzman olarak göreve başladı.

  1996-1999 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında Kontrol Mühendisi,

  1999-2002 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü,

  2002-2018 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı,

  2018-2020 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi,

  2020-2023 Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Belediyesi Başkanlığı’nda İmar ve Şehircilik Müdürü,

  05/2023-11/2023 Tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi İdari Süreçlerden Sorumlu Rektör Danışmanı ve vekaleten Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, 28/11/2023 tarihi itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


 • Rektör

  ...
  Prof. Dr. HAMZA AL
  Rektör

  +90 (264) 295 50 00

  1968 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Hamza Al, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

  1993 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Sakarya Üniversitesinde yaptı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.

  Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Hamza Al, bölüm başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlık görevlerini yürüttü. Yurtdışında misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İki dönem Sakarya Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık görevi yürüttü.

  Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör olarak görevine devam eden Prof. Dr. Hamza Al, 9 Temmuz 2022 tarihinde Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

 • Rektör Danışmanları

  ...
  Prof.Dr.Fatih ALTINTOPRAK
  Sağlık Bilimleri Danışmanı
  altintoprak.sakarya.edu.tr

  1976 Kocaeli doğumlu olan Prof.Dr.Fatih Altıntoprak, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan mezun olarak Genel Cerrahi Uzmanı ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak akademik hayatına başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör ünvanı aldı. 2008-2011 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2015 yılında University Hospital of Strasbourg’da Laparoskopik ve Robotiik Cerrahi deneyimini geliştirmek amaçlı bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Sorumluluğunu, 2022 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Eğitim Sorumluluğu görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


  ...
  Prof.Dr.İbrahim ÖZÇELİK
  Bilişim Bilimleri ve Siber Güvenlik Danışmanı
  ozcelik.sakarya.edu.tr

  1973 İzmit doğumlu İbrahim ÖZÇELİK, lisans derecesini 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini 1997 yılında ve doktora derecesini 2002 yılında Sakarya Üniversitesi’nden aldı. Doçent unvanını da Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 2012 yılında aldı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde göreve başladı, 2012 yılında ABD’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu ve bu süreçte çeşitli idari görevler üstlendi. Halen Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Özçelik, aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve STM iş birliği ile hayata geçirilen Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi (CENTER SAU) koordinatörüdür. Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kritik Altyapıların Güvenliği, Operasyonel Teknolojiler (OT), Endüstriyel İletişim Protokolleri, Bilgisayar Ağları, Araçsal Ağlar (VANET) gibi konularda araştırma çalışmaları yapmaktadır. Araştırma alanları ile alakalı olarak ulusal ve uluslararası saygın konferans ve dergilerde birçok bildiri ve makale yayınlamakta, SSB, Tübitak destekli projelerde yürütücülük ve danışmanlık yapmakta ve Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında birçok danışmanlık ve süreç yönetimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca Siber Güvenlik alanında ürün geliştirme, ticarileştirme, ürün danışma kurulu üyeliği yapma, girişimcilere destek olma, gönüllü aktiviteler düzenleme ve etkinliklere katılma konularında sektörel çalışmalar yürütmektedir. Üniversitesinde “Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” ve “Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi” kurulum süreçlerini yöneten Özçelik, 2014 yılından beri Sakarya Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisans Program koordinatörlüğü ve Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu akademi başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


  ...
  Prof.Dr.Mehmet Tayfun AMMAN
  Sosyal Bilimler Danışmanı
  mtamman.sakarya.edu.tr

  1962 Manisa doğumludur. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, üç yıl askeri hekim olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı’nda sosyoloji doktorasına başlamış, 1995 yılında “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” başlıklı teziyle mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kurarak ve Bölüm Başkanı olarak sürdürmüş, 1997-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde çalışmış, 2000 yılında uygulamalı sosyoloji alanında doçent, 2006’da profesör olmuştur. Din sosyoloji ve spor sosyolojisi alanlarında çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş, müdür yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkanlığı gibi birçok idari görevde bulunmuştur. 2011’de İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurmuş ve bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. 2017-2018 yıllarında Hukuk Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır. Kültür, din, aile, toplumsal cinsiyet ve spor sosyoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yayını bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


  ...
  Doç.Dr. Gamze Güney ESKİLER
  Ar-Ge Faaliyetler Danışmanı
  gamzeguney.sakarya.edu.tr


  ...
  Doç.Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ
  Kurumsal Analiz ve Kalite Geliştirme Danışmanı
  tcanvar.sakarya.edu.tr


  ...
  Doç.Dr. Aydın DEMİR
  İnşaat İşleri Teknik Danışmanı
  aydindemir.sakarya.edu.tr


  ...
  Prof.Dr. Ali Osman KURT
  Uluslararasılaşma Danışmanı
  aokurt.sakarya.edu.tr


  ...
  Prof. Dr. Adnan Derdiyok
  Teknokent Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanı
  derdiyok.subu.edu.tr


  ...
  Dr. Öğr. Üyesi Yakup Köseoğlu
  İdari İşler Danışmanı
  ykoseoglu.sakarya.edu.tr


 • Rektör Yardımcıları

  ...
  Prof. Dr. EMRAH DOĞAN
  Rektör Yardımcısı

  1979 yılında doğdu. İlkokulu Yalova, Taşköprü İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Yalova Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.

  2001-2002 yılları arasında Yalova Belediyesinde inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilimdalı (EABD), Hidrolik Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl aynı bilim dalında doktora eğitimine başladı. 2005 yılında TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Purdue Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulundu. 2007 yılında ülkesine geri döndü.

  2008 yılında Sakarya Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaptı. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

  İdari görev olarak; 2013-2019 yılları arası Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin baş editörlüğünü yaptı. Bu süreçte dergi Ulakbim TR-Dizin, EBSCO, BASE gibi birçok önemli indeksler tarafından taranır oldu. 2017-2020 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Yönetimi Enstitü Anabilim Dalı kurucu başkanlığını yaptı. Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucularından olup 2018-2021 yılları arasında merkez müdürlüğü görevinde bulundu. 2019 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesidir. 2022 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 

  Evli, biri erkek biri kız 2 çocuk babasıdır.  ...
  Prof. Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
  Rektör Yardımcısı

  1981 Karaman doğumlu olan Prof. Dr. Özer KÖSEOĞLU Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilimdalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009-2010 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay olarak İzmir ilinde yaptı.

  2009 yılında Yönetim Bilimleri Anabilimdalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent unvanı almaya hak kazandı. 2021 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

  Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde çeşitli tarihlerde Anabilimdalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Vekilliği, Dekan Yardımcılığı ile akreditasyon, ÇAP, intibak, kalite ve stratejik yönetim gibi konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda başkanlık veya üyelik görevlerini üstlendi.

  Evli ve üç çocuk babasıdır.

  ...
  Prof. Dr. ÖZER UYGUN
  Rektör Yardımcısı

  Özer Uygun 1976 tarihinde Sakarya’da doğdu. 1994 yılında Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nden mezun olarak Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü kazandı ve 1999 yılında mezun oldu.

  2002-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra mezun olduğu Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doktorasını tamamlayarak Yardımcı Doçent atandı. 2018 yılında Doçent ve 2023 yılında Profesör ünvanını aldı.
  Rektör Yardımcılığı görevinden önce Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri yanı sıra kalite, eğitim, akreditasyon başta olmak üzere çeşitli komisyonlarda görev aldı.

  EFQM Modeli çerçevesinde Türkiye Mükemmellik ve Mükemmellikte Süreklilik Ödüllerini alan Sakarya Üniversitesinin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu bünyesinde 2003 yılından beri üniversitenin kalite yolculuğunda destek oldu. Avrupa EFQM’den alınan ödül süreçlerinde yer aldı. KalDer’den ulusal EFQM değerlendirici ve Avrupa EFQM’den uluslararası değerlendirici sertifikalarını aldı.

  İki farklı Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı uluslararası projede, TÜBİTAK 1001 projesinde ve diğer çeşitli projelerde görev aldı. TR-Dizin’de taranan dergilerde editörlük ve SCIE indeksinde taranan dergilerde misafir editörlük görevlerini yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyumun düzenleme kurullarında görev aldı.

  İngilizce ve Boşnakça dillerini konuşan Özer Uygun evli ve 4 çocuk babasıdır.

 • SAÜ Danışma Kurulu

  SAÜ Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. HAMZA AL

   SAÜ

  • A. Akgün Altuğ

   SATSO


  • Ahmet Akyol

   Aselsan Genel Müdürü


  • Binali Yıldırım

   AK Parti Genel Başkan Vekili


  • Prof. Dr. Burhanettin Duran

   SETA Genel Koordinatörü


  • Efkan Âlâ

   Milletvekili


  • Erdal Aba

   TURASAŞ Sakarya Bölge Müdürü


  • Ergün Atalay

   Türkiş Başkanı


  • Günay Güneş

   FGİ / Sanayi Bakanlığı OSB Üst Kurulu


  • Hasan Büyükdede

   Eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı


  • İpek Üstündağ

   Şen Piliç


  • İrfan Özcan

   Otokar Mali İşler Direktörü


  • Prof. Dr. İsmail Demir

   Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı


  • İsmail Filizfidanoğlu

   MÜSİAD


  • Prof. Dr. İsmail Koyuncu

   İTÜ Rektörü


  • Kayhan Çalıca

   SANKO Holding-Başak Traktör


  • Prof. Dr. Kemal Yüksek

   Sivil Havacılık Genel Müdürü / TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı


  • Prof. Dr. Mahmut Ak

   YÖK Üyesi


  • Mehmet Cahit Turan

   Eski Ulaştırma Bakanı


  • Mehmet Gürcan Karakaş

   TOGG CEO


  • Prof. Dr. Metin Yerebakan

   Teknopark İstanbul (İcra Kurulu Başkanı)


  • Mutlu Işıksu

   Adapazarı Belediye Başkanı


  • Prof. Dr. Oğuz Borat

   Eski TEI Yönetim Kurulu Başkanı


  • Prof.Dr. Orhan UZUN

   Bartın Üniversitesi Rektörü


  • Osman Çelik

   Serdivan Belediye Başkanı


  • Prof. Dr. Rafet Bozdoğan

   TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı


  • Safa Bayar Yavuz

   ASAŞ Yönetim Kurlu Üyesi


  • Salih Gültepe

   Talu Tekstil Genel Müdürü


  • Tansel Kulak

   Optimak


  • Turgay Çelik

   SAMİB


  • Ümit Kocabıçak

   Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı


  • Ufuk Saygun

   Toyota Operasyon Yönetimi Geliştirme Bölüm Müdürü


  • Yaşar Karadeniz

   Sakarya Valisi


  • Yavuz Türkgenci

   3. Ordu Komutanı (Emekli)


  • Yusuf Alemdar

   Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı


  • Öğrenci Temsilcisi

   SAÜ


 • Senato

 • Üniversite Yönetim Kurulu

 • Yönetici Sekreterleri

  Yönetici Sekreterleri
  Genel Sekreter Sekreteri
  • Meryem ÜNLÜSOY

   Sekreter

   0264 295 5021

   munlusoy@sakarya.edu.tr

  Genel Sekreter Yardımcıları Sekreteri
  • Seyda Nur KAPLAN

   Sekreter

   0264 295 5034

   stocoglu@sakarya.edu.tr

  REKTÖR YARDIMCILARI SEKRETERLİK
  • Fatma Betül UYGUN

   Sekreter

   0264 295 5009

   fbuygun@sakarya.edu.tr

  • Gökçe YENİAY

   Sekreter

   0264 295 5017

   gyeniay@sakarya.edu.tr

  • Bahar IŞIK ÖZMEN

   Sekreter

   0264 295 5013

   ibahar@sakarya.edu.tr

  ÖZEL KALEM
  • Serra BÜYÜKYALÇIN

   Sekreter

   0264 295 5003

   serrad@sakarya.edu.tr

  • Zeynep GİRAY

   Sekreter

   0264 295 5005

   zbayraktar@sakarya.edu.tr