Kurumsal Değerler

 • 2020-2024 Stratejik planı

 • Misyon ve Vizyon

  Misyon ve Vizyon

  Misyonumuz
  İnsanlığa değer katan, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve toplumsal hizmet üretmektir.

  Vizyonumuz
  Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreterek paydaşlarıyla birlikte geleceğe yön veren bir üniversite olmaktır.

 • Politikalar

  Politikalarımız

  Üniversitede geçerli olan politikalar şöyledir;

  EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ:

  - Öğrencileri, mesleki becerilerin yanı sıra dünya vatandaşının sahip olması gereken (eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, insan haklarına saygılı, etik ilkelere ve sorumluluk bilincine sahip olma gibi) yeterliliklerle ve hayat boyu öğrenme becerisiyle donatacak yetkinlik temelli yenilikçi eğitim modelini benimsemek.
  - Öğrenci odaklı eğitim modeli kurgulanarak başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi yönünde uygulamalar yürütmek.
  - Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi uygulamalı eğitimler yönünde güçlendirerek sürdürmek.
  - Bilim ve sanat çalışmalarında tarihimizden gelen mirasın kaybolmaması yönünde eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek.
  - Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek.

  ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKAMIZ:

  - Araştırma-geliştirme çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve öncelikleri dikkate almak.
  - Evrensel bilim ve teknolojinin gereği olarak alanında öncü araştırma altyapılarının yer aldığı araştırma merkezleri aracılığı ile araştırma sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
  - Araştırma-geliştirme çalışmalarında dış paydaşlarla (uluslararası, ulusal, kamu kurumları vb.) işbirliklerini güçlendirerek araştırmalara katılımını artırmak.
  - Araştırma-Geliştirme çalışmalarının kurumsal düzeyde bütünleşik olarak yönetilmesi ile kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına almak.

  KALİTE POLİTİKAMIZ:

  - Kalite uygulamalarıyla ve geliştirdiği yaklaşımlarla öncü olmayı sürdürmek.
  - Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
  - İç ve dış paydaşların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılması yönünde uygulamalar yapmak.

  HİZMET ALICILARIN MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ:

  - Hizmet alanların geri bildirimlerini ve şikâyetlerini güvence altına alarak izlemek ve şikayetleri objektif olarak ele alarak çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
  - Hizmetlerden faydalananlarla şeffaf ve etkin iletişim mekanizmaları oluşturarak süreçlere mevcut ve potansiyel müşteri katılımını arttırmak.
  - Hizmet alıcılara sunulan değer önermelerini gerçekleştirmek üzere süreçlerin ve uygulamaların kalitesini, verimliliğini ve etkililiğini ölçerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ:

  - Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak.
  - Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda kişisel gelişimini sağlamak üzere performansı değerlendirmek ve gerekli destekleri sağlamak.
  - Kurumsal amaçlar ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek eğitim planlaması yapmak ve eğitim planlarını gerçekleştirmek.- Kişisel gelişim, terfi, yetkelendirme, takdir ve tanıma uygulamalarında performans değerlendirme sonuçlarını esas almak.
  - İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile tüm personel için güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak.

  SORUMLU ÜNİVERSİTE POLİTİKAMIZ:

  - Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirerek sosyal gelişim, çevre ve kültürel bilinci geliştirmek.
  - Toplumun ihtiyaçlarına ve çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek.
  - Kurumsal uygulamalar ve hizmetlerde dezavantajlı kesimleri, eşitsizliklerin azaltılmasını, doğal kaynakların bilinçli tüketimi ilkelerini gözetmek.
  - Kurumsal hizmet ve faaliyetlerde sürdürülebilir yeşil kampüsü esas almak.

  KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKAMIZ:

  - Çalışanların kurumsal değerleri ve kimliği benimseyerek, kurum kültürünün yaygınlaşmasına olanak sağlayacak iletişim ortamları oluşturmak.
  - Sakarya Üniversitesi’nin hedef kitleye tanıtımının yapılabilmesi için politikalar geliştirmek, internet iletişimi ve sosyal medya araçlarının etkin kullanılmasını sağlamak.
  - Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek.
  - Medya organları ile iletişimi geliştirerek sürekliliğini sağlamak.
  - Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek.
  - Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak.

 • Temel Değerler

  Temel Değerlerimiz

  Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

  • Bilimin Evrenselliği
  • Akademik Özgürlük
  • Yönetişim
  • Sürekli Gelişim
  • Kurumsal Şeffaflık
  • Paydaşlarla İşbirliği